Vo Vrakuni chcú postaviť logistické centrum za 13 mil. eur

V bratislavskej mestskej časti Vrakuňa chcú postaviť logistické centrum za približne 13 miliónov eur. Vyplýva to zo zverejneného zámeru posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Navrhovateľom je bratislavská spoločnosť Stronci Invest SK.

„Účelom zámeru je umiestnenie logistického centra pozostávajúceho zo skladových a administratívnych objektov, umožňujúcich systém distribúcie tovaru systémom cross-docking s dopravnou obsluhou z oboch strán a flexibilným delením priestoru,“ uvádza sa v zámere. Predpokladané investičné náklady predstavujú približne 13 miliónov eur. Začiatok výstavby je naplánovaný na koniec roka 2022 a ukončenie na koniec roka 2023.

Územie, na ktorom výstavbu plánujú, leží v katastrálnom území Vrakune, severne od neho areálom Letiska M. R. Štefánika prechádza katastrálna hranica mestských častí Vrakuňa a Ružinov. „Zámer uvažuje s výstavbou objektov skladov a administratívnych priestorov, vrátane infraštruktúry,“ píše sa v materiáli. Vo variante 1 sa počíta s výstavbou jednej haly, variant 2 pozostáva z dvoch hál oddelených areálovou komunikáciou.

Celková hrubá podlahová plocha vo variante 1 je pre halu A v rozlohe 31.952 metrov štvorcových a vo variante 2 pre halu A a B spolu 32.153 metrov štvorcových. Počet stojísk pre nákladné vozidlá je 24 v oboch variantoch. „Využite logistickej haly je primárne skladové, s doplnkovými administratívnymi priestormi, zázemím pre zamestnancov a technickými priestormi umiestnenými popri obvode objektov,“ uvádza navrhovateľ.

Zdroj: SITA

Foto: Obrázok od EFAFLEX_Schnelllauftore z Pixabay