V Záborskom pri Prešove vyrastie logistické centrum

V rozvojovej priemyselnej zóne obce Záborské (okres Prešov) má vzniknúť logistické centrum. Celkové predpokladané náklady predstavujú zhruba 21 miliónov eur. Zámer uvažuje s výstavbou výrobno-skladovej haly s doplnkovou funkciou ľahkej strojárskej a elektrotechnickej výroby. Počíta sa s vytvorením 260 až vyše 300 stálych pracovných miest. Spoločnosť Atrios, Košice, podala zámer výstavby Logistického centra Záborské na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Plánovaný začiatok výstavby spoločnosti Atrios, Košice, je posledný štvrťrok tohto roku. Začatie prevádzky je odhadované na prvú polovicu budúceho roka. „Našou snahou je rozvinúť priemyselnú zónu, ktorá tam dnes existuje. To územie si pýta ďalší rozvoj, preto chceme využiť potenciál, ktorý v Prešove je. Aj to, že tu existuje dopyt nájomcov,“ uviedol konateľ košickej spoločnosti Peter Kysela.

Projekt počíta s vybudovaním výrobno-skladovej haly, parkovísk, chodníkov, zelene, ciest s manipulačnými plochami a technickej infraštruktúry. Zámer je vypracovaný v dvoch variantoch. Celková hrubá podlahová plocha haly je v oboch prípadoch takmer 41.000 metrov štvorcových. Celá rozloha dotknutého územia predstavuje vyše 90.000 metrov štvorcových. Súčasťou areálu bude vnútroareálová cestná komunikácia. Celkový počet parkovacích stojísk v prvom variante je 263, v druhom 270 parkovacích miest, pričom v oboch variantoch je plánovaných 35 parkovacích miest pre nákladné vozidlá.

Navrhovaný objekt výrobno – skladovej haly bude slúžiť pre skladovanie a produkciu rôzneho sortimentu produktov v procese ľahkej výroby, ktoré budú predmetom obchodnej alebo inej činnosti budúceho užívateľa, respektíve viacerých nájomcov haly. „Výhľadovo je táto lokalita určená pre výstavbu skladových objektov a objektov ľahkej výroby, pričom už teraz sa stáva miestom niekoľkých firemných sídel s potenciálom ďalšieho rastu,“ uvádza sa v zámere spoločnosti.

Zdroj: SITA

Foto: Atrios