V Rimavskej Sobote plánujú priemyselný park

V Rimavskej Sobote by mali vybudovať jeden z najväčších priemyselných parkov na južnom Slovensku. Vyplýva to z materiálu, ktorý Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Celkové náklady na jeho výstavbu odhaduje rezort na takmer 12 miliónov eur. Pripravené územie následne ponúkne investorom. MH SR očakáva, že priemyselný park vytvorí príležitosť pre vznik minimálne 500 nových pracovných miest.

Okres Rimavská Sobota pritom dlhodobo vykazuje najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti spomedzi všetkých okresov Slovenska. V septembri tohto roku dosahovala takmer 20 percent. „Realizáciou stavby priemyselného parku Rimavská Sobota sa zabezpečí príprava územia vhodného na umiestnenie nových investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja. Príprava parku predstavuje základný predpoklad na prilákanie nových investícií v regióne,“ konštatuje rezort hospodárstva.

V rámci Banskobystrického samosprávneho kraja je aktuálne iba päť priemyselných parkov s výmerou nad 10 hektárov. Z toho len v jednom nie sú výraznejšie nedostatky z hľadiska napojenia na technickú a dopravnú infraštruktúru či vyrovnania majetkovoprávnych vzťahov. Investori podľa ministerstva dlhodobo preferujú pozemky v stave absolútnej pripravenosti na spustenie výstavby, teda schválený územný plán, vyriešené majetkovoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam, ideálne vybudované alebo aspoň povolené prípojky na jednotlivé inžinierske siete.

„Absencia takýchto parkov znamená pre Slovensko zásadnú konkurenčnú nevýhodu v porovnaní s krajinami strednej a východnej Európy, s ktorými pri získavaní strategických investícií najčastejšie súperíme (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko),“ upozorňuje rezort hospodárstva. Túto nevýhodu znásobuje aj dlhé trvanie povoľovacích konaní, čo s rozdrobenosťou pozemkov opakovane diskvalifikuje Slovensko pri mnohých rozhodovacích procesoch o umiestnení novej investície.

Pozemok vymedzený na účely vybudovania priemyselného parku leží na severnej strane mesta Rimavská Sobota. Ide o dve parcely s výmerou 650-tisíc štvorcových metrov V území je pripravovaná a plánovaná výstavba rýchlostnej komunikácie R2, ktorá bude lokalitu lemovať z južnej strany.

Zdroj: SITA

FOTO: Obrázok od Pashminu Mansukhani z Pixabay