V januári inflácia vzrástla na 8,4 perc., pričom ide o vyše 17-ročné maximum

Inflácia síce v januári výrazne zrýchlila, no analytici predpokladajú, že v ďalších kvartáloch by zdražovanie malo postupne spomaľovať. V januári inflácia vzrástla na 8,4 perc., pričom ide o vyše 17-ročné maximum. Ako uviedol analytik Národnej banky Slovenska Branislav Karmažin, k výraznému zrýchleniu prispeli najmä regulované ceny energií. V dôsledku stále pretrvávajúcich vysokých cien energetických komodít na európskom trhu sa zosilňuje podľa neho riziko veľmi vysokého rastu cien plynu v roku 2023.

Nákladové faktory, ako vysoké importné ceny, či ceny agrokomodít, sa premietli podľa B. Karmažina do širokého spektra položiek spotrebného koša. V rámci potravín rýchle rástli najmä ceny olejov, tukov, ovocia, zeleniny, výrobkov z mlieka. „Medziročné tempo rastu cien potravín bude v najbližších mesiacoch pravdepodobne atakovať 10 perc. Rast cien energií a potravín zasiahne najmä najnižšie príjmové skupiny v dôsledku „fixného“ charakteru týchto výdavkov. Konflikt na Ukrajine by samozrejme prispel k ďalšiemu rastu cien obilnín a energetických komodít. Nákladové faktory sú naďalej zdrojom aktuálne vysokej inflácie tak na Slovensku, ako aj v krajinách Európskej únie,“ skonštatoval B. Karmažin.

Spotrebiteľská inflácia v januári podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka zrýchlila nad rámec pôvodných očakávaní. Prekvapenie smerom nahor priniesla väčšina položiek spotrebného koša. „Po skokovom zrýchlení inflácie v úvode roka už ďalšie zásadnejšie zrýchlenie inflácie neočakávame,“ poznamenal Ľ. Koršňák. Podľa neho sa do jari udrží nad ôsmimi perc., potom by sa situácia mala zvoľniť. Inflácia by sa až do konca roka mala udržať podľa analytika nad úrovňou 5 perc., pričom jej nárast v priemere za celý rok by sa mal pohybovať až okolo úrovne 7 perc.

Analytička Wood & Company Eva Sadovská očakáva, že platy Slovákov v tomto roku porastú v priemere približne rovnakým tempom ako ceny v obchodoch. „To v praxi znamená, že zamestnanci by si mali zo svojich tohtoročných miezd dovoliť rovnaké množstvo tovarov a služieb ako vlani,“ doplnila E. Sadovská. Zdražovanie výraznejšie však podľa nej pocítia domácnosti seniorov, ktorým sa v tomto roku valorizovali dôchodky v priemere o 1,3 perc., čo je podstatne menej v porovnaní s očakávanou infláciou. Ako pandémiou, tak i výraznejším zdražovaním v krajine sú ohrozené podľa E. Sadovskej aj nízkopríjmové domácnosti, domácnosti nezamestnaných, domácnosti jedného rodiča s deťmi, domácnosti s viacerými deťmi, ale aj domácnosti so zdravotne znevýhodnenými členmi.

Vysoká inflácia znehodnocuje podľa E. Sadovskej aj úspory obyvateľov na účtoch v bankách. Nakoľko účty v bankách sú úročené nulou a vklady sotva jedným perc. v priemere. „Inflácia valcuje úroky na bankových vkladoch už šiesty rok po sebe, zahŕňajúc už aj rok 2022,“ povedala analytička. Počas predchádzajúcich piatich rokov inflácia na Slovensku vždy prevýšila úroveň úrokovej miery ako na bežných účtoch, tak aj na termínovaných vkladoch. Priemerný rast cien tovarov a služieb sa v rokoch 2017 až 2021 pohyboval v rozmedzí 1,3 až 3,2 perc. V roku 2022 tomu nebude podľa E. Sadovskej inak, nakoľko očakávaná inflácia blízka 6 perc. prevýši úrokové miery na bankových účtoch či vkladoch.

Zdroj: SITA

Foto: Obrázok od Wilfried Pohnke z Pixabay