V Budči bude logistické centrum nákladnej dopravy

V obci Budča, okres Zvolen, chce v najbližších rokoch banskobystrická spoločnosť Complete Services, s.r.o., vybudovať logistické centrum nákladnej dopravy. Zo zámeru, ktorý firma predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), vyplýva, že celkové predpokladané náklady na realizáciu sú približne 29,5 milióna eur bez DPH.

Predmetom prevádzky logistického centra má byť skladovanie a montáž mechanizmov malých rozmerov používaných predovšetkým v automobilovom priemysle. Investor plánuje začať výstavbu, trvajúcu 15 mesiacov, v novembri budúceho roku a priestory prevádzkovať vo februári 2023.

Navrhovaný areál leží v juhovýchodnej časti Budče v priestore dnes už nefunkčného veľkochovu ošípaných. Zastavaná plocha má byť podľa zámeru zhruba 65-tisíc štvorcových metrov, pričom tu vybudujú 270 parkovacích miest. Prevádzka by mala v dvoch výrobno-skladových halách zamestnať vyše 450 ľudí, v ďalších šiestich skladových halách 508 pracovníkov a štyroch ľudí na centrálnej vrátnici, čo dovedna predstavuje 966 pracovných miest hlavne vo výrobe, v logistike aj v administratíve.

„Súčasťou areálu logistického centra nákladnej dopravy budú skladové a výrobné priestory, potrebné technické, administratívne a sociálno-hygienické zázemie, vnútorné komunikácie, spevnené plochy a parkoviská. Účelom je vytvorenie podmienok pre vstup nových investorov s využitím pracovnej sily zameranej na odborníkov v regióne. Hlavným zámerom je príprava územia pre účely výrobného charakteru,“ uvádza sa v investičnom zámere.

„Činnosť nie je v rozpore so schváleným územným plánom obce. Obecné zastupiteľstvo pri posudzovaní žiadosti navrhovateľa malo hlavnú podmienku realizácie zámeru vyriešiť dopravné napojenie areálu mimo obytnej zóny obce,“ uvádza v stanovisku starosta Budče František Moravec. Ak riešenie dopravného napojenia z rýchlostnej cesty R1 nebude možné, navrhuje obec riešenie obslužnej komunikácie tak, aby prechádzala mimo Budče.

Zdroj: SITA

Ilustračné foto: Obrázok od icondigital z Pixabay