Už čoskoro bude firmám vládnuť umelá inteligencia

Umelá inteligencia (AI) má potenciál byť jedným z najvýznamnejších technologických posunov v ľudskej histórii. Zásadne mení náš život doma a najmä v práci. Revolúcia, ktorú prináša AI je dlhodobou investičnou témou na transformáciu firiem, ktorou môžu dosiahnuť svoj plný potenciál.

V poslednom desaťročí sa vďaka veľkému pokroku v oblasti hardvéru, ako aj rozsiahlym a rastúcim súborom údajov, odomkli príležitosti na využitie skutočnej sily AI. Čím rýchlejšie prijmú organizácie výhody, ktoré prináša, tým skôr sa na mape podnikania objavia ako jasní víťazi. Firmy, ktoré upadnú v tomto smere do nerozhodnosti a stagnácie, sa rýchlo ocitnú na vedľajšej koľaji. Pre investorov totiž odvetvie AI predstavuje nielen globálne preteky o dominantné postavenie, ale aj nevídanú príležitosť. Úspech v tejto oblasti si však vyžaduje hlboký pohľad na rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť AI a schopnosť rozlišovať medzi humbukom a príležitosťami.

Keď počítačoví vedci v 50-tych prvýkrát predstavili AI, trvalo viac ako pol storočia, kým odborníci získali všetky technologické stavebné prvky potrebné na prevzatie koncepcie od jednoduchého videnia po dodávanie aplikácií v reálnom svete. V poslednom desaťročí veľké pokroky v hardvéri – vrátane výkonnejších polovodičových procesorov a lacnejších a bohatších úložísk – ako aj masívne a rastúce množiny údajov odomkli príležitosti na využitie skutočnej sily AI.

Slovenským firmám odporúčame sledovať Globálny index umelej inteligencie (THNQ) spoločnosti ROBO. Je jedinečne navrhnutý tak, aby zachytil transformáciu umelej inteligencie, ťažil z jej schopnosti s úsilím pomôcť spoločnostiam vstúpiť na vedúce pozície s cieľom maximalizovať potenciál rastu.

V spotrebiteľskom a komerčnom sektore dnes AI dosiahla bod zvratu. Tempo pokroku v oblasti jej technológií sa výrazne zvýšil. Výsledkom je, že počet praktických aplikácií exponenciálne vzrástol. Naša redakcia je presvedčená, že AI je v súčasnosti pripravená zaujať svoje miesto ako najsilnejšia hnacia sila inovácií a rastu. Vytvára životne dôležité príležitosti vo všetkých sférach ľudského života a výraznou mierou posilní globálnu ekonomiku v nasledujúcich desaťročiach.

Naše slová potvrdzujú aj experti z McKinsey Global Institute: „AI vyniká ako transformačná technológia nášho digitálneho veku – a jej praktické uplatňovanie v celej ekonomike exponenciálne rastie.“

A. Sotník