Uwe Brinks, DHL: Quo Vadis – Logistika 2020?

Logistika je verným odrazom spoločnosti a úrovne jej hospodárstva. Je hlboko zakorenená vo všetkých oblastiach nášho každodenného života. Politické a ekonomické dianie má zvyčajne priamy vplyv aj na logistiku. „Čo jej prinesie rok 2020? Akým výzvam čelíme?“ pýta sa Uwe Brinks, generálny riaditeľ DHL Freight. Odpoveď je v nasledujúcom článku.

Manažment spoločnosti Deutsche Post DHL Group zaradil do centra svojej stratégie tieto hlavné oblasti: udržateľnosť, digitalizácia, elektronický obchod, globalizácia, efektívna mobilita a doprava šetrná k životnému prostrediu.

V skupine Deutsche Post DHL sme si stanovili cieľ znížiť do roku 2050 všetky emisie súvisiace s logistikou na nulu. Stanovením konkrétnych dočasných cieľov do roku 2025 pracujeme každý deň na tom, aby sa tento ambiciózny cieľ stal skutočnosťou.

V spoločnosti DHL Freight testujeme alternatívne pohonné jednotky a palivá. V Nemecku, Belgicku a Švédsku používame nákladné vozidlá LNG, ktoré budú v budúcnosti poháňané bio-LNG. Vo Švédsku sme už dnes úspešne znížili emisie CO2 o 50 percent, čím sme dosiahli svoj cieľ do roku 2025 v predstihu. Som presvedčený, že to bude mať aj ďalší pozitívny účinok. Tieto opatrenia totiž vytvoria väčší dopyt po udržateľných riešeniach i technológiách a urýchlia pokrok. V budúcnosti budeme uprednostňovať dopravné riešenia, ktoré prispejú k dosiahnutiu našich environmentálnych cieľov. Som si istý, že táto téma nás nikdy neopustí.

Tieto ciele môže podporiť digitalizácia, napríklad vytvorením väčšej transparentnosti nakladacích kapacít a zamedzením prázdnych alebo neefektívnych ciest. Aj tu čelíme ďalekosiahlym zmenám. V DHL Freight sme v tejto súvislosti spustili náš vlajkový projekt „Terminál budúcnosti“. V rámci neho testujeme a implementujeme riešenia a technológie tak, aby sme demonštrovali našu víziu logistiky zameranej na budúcnosť.

Patria sem automatizované merania objemu, inteligentná správa skladov a čiastočne autonómne prenosové vozidlá. Celý tento vývoj je založený na jasnom prístupe: chceme našim zákazníkom a zamestnancom uľahčiť a zefektívniť život. Technológia by mala podporovať našich zamestnancov v ich každodennej práci, nie ich nahrádzať. Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a stúpajúci vek pracovnej sily pomôže vyriešiť digitalizácia.

Efektívnosť elektronického obchodu

V súvislosti s digitalizáciou sa zameriame na elektronický obchod. Online obchod a elektronický obchod sú fenomény dneška. Masívne menia svetový formy predaja a zvyky spotrebiteľov, čo sa presúva zo segmentu B2C do odvetvia B2B. Prečo by mal zákazník naďalej akceptovať nedostatok transparentnosti a digitálnych služieb v segmente B2B, ak sa to v každodennom súkromnom živote naučil inak?

Ako poskytovatelia služieb cestnej dopravy, musíme držať krok s vývojom. Pre segment elektronického obchodu musíme ponúknuť riešenia, ktoré spĺňajú očakávania prispôsobené zákazníkom. Dobrým príkladom je náš online rezervačný nástroj DHL Freight alebo naše trhovisko nákladnej dopravy Saloodo!. S firmou BMW sme spolupracovali na vývoji integrovaného riešenia Connected Supply Chain, ktoré umožňuje spoločnosti BMW a všetkým jej partnerom zvládnuť potenciálne problémy v rámci dodávateľského reťazca a identifikovať príležitosti na ďalšiu optimalizáciu. Dopyt po takýchto riešeniach bude naďalej rásť a logistika bude dôležitým partnerom vo vývoji a integrácii moderných systémov.

V nasledujúcom roku sa budeme musieť ešte viac zaoberať transparentnosťou, rýchlosťou a zvyšovaním objemu prostredníctvom elektronického obchodu.

Globalizácia s protivetrom

Rovnako ako mnoho sektorov hospodárstva, aj my, logistici pozorne sledujeme globalizáciu. Akým smerom sa bude vyvíjať v období, keď stále viac pozorujeme národný protekcionizmus? Ako sa prejaví brexit a jeho účinky? Som presvedčený, že globalizácia, ktorá prispela k zvýšeniu prosperity a rozvoja na celom svete, by mala byť naďalej naším cieľom. Aj keď globalizácia v súčasnosti čelí protiveteru, bude sa rozširovať. Možno nie tak rýchlo ako v posledných rokoch, keď obchodné konflikty a protekcionizmus mali, okrem iného, tendenciu utlmovať hospodárske vyhliadky. Z tohto dôvodu by sme však nemali stratiť vieru v globalizáciu, práve naopak. Všetci by sme sa mali dôraznejšie a sebavedome zaviazať k voľnému obchodu.

Úvodná otázka v nadpise Quo Vadis – Logistika 2020? je úplne opodstatnená. Pesimisti lamentujú nad problémami, optimisti sa pozerajú dopredu a formujú budúcnosť. Je to náročná činnosť. V nej však vidím obrovskú príležitosť pre logistiku a upevňovanie jej pozície. Nájsť vhodné riešenia, byť aktívny a posúvať sa vpred bolo vždy našou silnou stránkou. Bude teda rok 2020 náročný, ťažký a komplexný? Je to celkom možné, je to však presne to, čo nám dáva príležitosť ukázať efektívnu iniciatívu v oblasti dopravy a logistiky. Teším sa na to so svojím tímom.

Uwe Brinks, generálny riaditeľ DHL Freight

Zdroj: DHL Freight