Úspechy Jungheinrichu za rok 2020 a optimistické vyhliadky na rok 2021

Napriek hospodárskemu poklesu spôsobenému koronakrízou sa spoločnosti Jungheinrich podarilo uzavrieť finančný rok 2020 s lepšími výsledkami, aké boli pôvodne predpokladané na začiatku pandémie.

Za skutočnosť, že sme boli schopní dosiahnuť taký výsledok v roku, ktorý bol poznačený najväčšou zdravotnou a hospodárskou krízou od druhej svetovej vojny, vďačíme mimoriadnemu nasadeniu našich zamestnancov,“ vysvetľuje predseda predstavenstva Jungheinrich, Dr. Lars Brzoska.

Úspešné zvládnutie koronavírusu

Ako poďakovanie všetkým zamestnancom za mimoriadne nasadenie a ako uznanie nadmernej záťaže spôsobenej krízou, vyplatila spoločnosť Jungheinrich svojim zamestnancom na konci roka špeciálny bonus v celkovej výške 13,5 milióna eur.

Nová podniková stratégia 2025+

„Naším zámerom je byť dlhodobo prvou voľbou našich zákazníkov a ponúknuť im pridanú hodnotu prostredníctvom pokrokových riešení a technológií. Zároveň ako skupina chceme pomôcť pri formovaní ekonomického, ekologického a sociálneho rozvoja. Aby sme to dosiahli, robíme spoločnosť Jungheinrich ziskovejšou, efektívnejšou a udržateľnejšou,“ vysvetľuje Dr. Lars Brzoska.

Prognóza a vyhliadky na rok 2021

Jungheinrich očakáva, že svetový trh so zariadeniami na manipuláciu s materiálmi bude v roku 2021 naďalej rásť na úrovni stredného až vysokého jednociferného percentuálneho pásma. Pre svoj hlavný trh v Európe očakáva stredný jednociferný nárast.

Prognóza je založená na predpoklade, že pandémia COVID-19 nepovedie v priebehu roka k lockdownu, ktorý by bol rozsiahlejší ako ten v roku 2020.

Výsledky

• Objednávky a výnosy na úrovni 3,8 miliardy eur
• EBIT 218 miliónov eur
• Zavedenie novej podnikovej stratégie 2025+
• Bonus proti koronavírusu: vďaka zamestnancom za vynikajúcu prácu počas krízy
• Návrh na dividendu vo výške 0,43 eur na jednu prioritnú akciu
• Prognóza výnosov, prichádzajúcich objednávok a EBIT na rok 2021 oproti predchádzajúcemu roku vzrástla