UPS predáva UPS Freight firme TFI International

Spoločnosť UPS sa dohodla s firmou TFI International o predaji divízie UPS Freight za 800 miliónov USD. K rozhodnutiu predať spoločnosť UPS Freight došlo po dôkladnom vyhodnotení portfólia spoločnosti UPS a je v súlade so strategickým postavením spoločnosti.

S 85-ročnou prevádzkovou históriou je spoločnosť UPS Freight jedným z najväčších prepravcov LTL v USA. Ponúka celú škálu regionálnych a diaľkových riešení so zárukou včasného doručenia pre všetky zásielky LTL. Ústredie firmy je v Richmonde.

Dohoda umožňuje spoločnosti UPS ešte viac sa zamerať na hlavné časti jej podnikania, ktoré pre zákazníkov prinášajú najväčšiu hodnotu. UPS a TFI International uzavreli dohodu so spoločnosťou UPS Freight o ďalšom využívaní domácej siete balíkov UPS na uskutočňovanie zásielok na dobu piatich rokov.

Transakcia, ktorá podlieha obvyklým podmienkam a regulačným schváleniam, sa má dokončiť v priebehu druhého štvrťroka 2021. Spoločnosť UPS očakáva, že vo výkaze o konsolidovanom výnose za posledný mesiac roku 2020 vykáže bezhotovostný poplatok za zníženie hodnoty pred zdanením vo výške približne 500 milióna USD.

Foto: eSeller