Udržateľnosť obalov a možnosti spôsobov recyklácie

Ochrana životného prostredia je jednou z najdôležitejších priorít snáď pre všetky oblasti podnikania. A práve silnejúci tlak na udržateľnosť je jedným z najvýraznejších trendov, ktorý v posledných rokoch udáva smer v obalovom priemysle.

Čím ďalej, tým častejšie sa stretávame s udržateľnými alternatívami obalov a snaha o zníženie vplyvu na životné prostredie sa stáva pre mnoho firiem samozrejmosťou. Aké sú možnosti recyklácie, znižovania množstva odpadu a celkového množstva obalového materiálu?

„Obal je, a stále bude, neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Takmer každý tovar, ktorý denne využívame sa predáva zabalený – či už ide o potraviny, kozmetiku, elektroniku alebo domáce potreby,” hovorí Gabriela Fabianová, generálna riaditeľka spoločnosti RAJA. „Výrobcovia a distribútori si ale uvedomujú zvyšujúci sa záujem o životné prostredie, to ilustruje aj zvýšený dopyt našich zákazníkov po ekologických alternatívach baliaceho materiálu, s ktorými sa stretávajú naši obchodní predajcovia prakticky denne – ako na telefonickej linke alebo pri tvorbe cenových ponúk, tak aj naši kolegovia v teréne,” dodáva.

Obaly a recyklácia na Slovensku

Podľa výsledkov prieskumu spoločnosti ENVI-PAK až deväť z desiatich Slovákov, teda 87 % triedi odpad pravidelne. Z prieskumu tiež vyplýva, že sa ľudia začali zaujímať aj o obaly výrobkov. Pri kúpe produktov kladú väčší dôraz na ekologické zloženie materiálov, z ktorých je výrobok alebo jeho obal vyrobený. To, či je produkt zabalený v recyklovateľnom obale, si všíma až 63 % opýtaných. „Väčšina obalov je dnes dostupná v ekologickej verzii, ktorá je recyklovaná, resp. recyklovateľná, prípadne vyrobená z prírodných zdrojov, preto majú firmy a e-shopy naozaj na výber. Navyše neplatí, že by ekologické obaly strácali na svojej funkčnosti,“ hovorí Fabianová.

Systém 5R: Cesta k zníženiu ekologickej záťaže

Vplyv na životné prostredie je možné znížiť v prípade balenia najmä tým, že sa zníži množstvo odpadu pri balení. To je možné dosiahnuť presadzovaním obehového hospodárstva, používaním menej materiálu pri balení a používaním ekologických produktov. „V odvetví obalov existuje 5 zásad, ktoré pomáhajú optimalizovať spotrebu obalových materiálov a znižujú dopad na životné prostredie. Snažíme sa týmto systémom riadiť, a predovšetkým sa podieľame na ďalšej edukácii našich klientov,” vysvetľuje Gabriela Fabianová z RAJA.

Ide o jednoduchý model balenia, ktorého cieľom je znížiť náš dopad na životné prostredie: REDUKCIA hmotnosti a objemu balenia na minimum, nevyhnutné na zabezpečenie riadnej ochrany, znižuje nielen množstvo odpadu, ale aj náklady na prepravu. Obaly je potrebné navrhovať tak, aby bolo možné ich OPAKOVANÉ POUŽITIE.

  • OBNOVA: používanie obnoviteľných materiálov.
  • RECYKLÁCIA, ktorá minimalizuje vplyv na životné prostredie.
  • Poslednou zásadou je NAHRADENIE obalov, ktoré nie sú šetrné k životnému prostrediu.

Čo to je udržateľné balenie? Nie je to utópia!

Udržateľné obaly sú vyrábané z udržateľných a etických zdrojov. Ide napríklad o papierové obaly, pri výrobe ktorých bol za každý použitý strom na výrobu papiera zasadený ďalší. Okrem toho je také balenie znovu použiteľné, ľahko rozložiteľné a prípadne vyrobené z recyklovaného materiálu. Inými slovami si pod pojmom udržateľné balenie môžeme predstaviť všetky obaly, ktoré prispievajú k zníženiu dopadu na životné prostredie.

Vďaka technologickému pokroku rozhodne neplatí, že by biologicky rozložiteľné obaly boli menej kvalitné a odolné, než ich „nezelené” alternatívy. Takmer vo všetkých prípadoch sa ekologicky zodpovedné a biologicky rozložiteľné obaly vyrovnajú kvalite štandardných obalov. Tie, ktoré sú vyrobené z recyklovaných materiálov. To platí najmä pri plastoch – sú stále tie isté plasty iba rozdrvené a znovu použité.

Niektoré obalové materiály sú ľahšie recyklovateľné ako iné. Napríklad jeden z najpoužívanejších dostupných obalových materiálov, bublinková fólia, je recyklovateľná! Niektoré môžu byť recyklované spolu s ďalšími plastmi pri bežnom recyklačnom zbere, vrátane produktov, ako sú krabice od mlieka, fľaše od nápojov alebo plastové tašky. Naopak penová fólia, ktorá je obľúbeným ochranným materiálom, nie je ľahko recyklovateľná práve pre jej nízku hmotnosť a hustotu.

Ekologickú a zároveň štýlovú alternatívu rôznych výplňových materiálov predstavuje Flo-pak natural. Ten je ľahký a zároveň poskytuje skvelú ochranu. Navyše neprodukuje žiadny nadbytočný odpad. Je vyrobený z kukuričného škrobu, preto ho stačí pokropiť vodou a sám sa rozloží.