Treba zastaviť úpadok slovenských dopravcov

Cestná doprava patrí k jednej z najvýznamnejších súčastí logistických procesov, zamestnáva len na Slovensku desiatky tisíc ľudí. Rok 2019 pokladajú dopravcovia za najhorší v dejinách a začiatok tohto roku bol veľmi hektický, čo spôsobili protesty autodopravcov i rokovania so slovenskou vládou. O roku 2019, problémoch dopravcov i o ich očakávaniach, hovoríme s Pavlom Jančovičom, prezidentom Združenia cestných dopravcov ČESMAD Slovakia.

Rok 2019 bol hodnotený ako najhorší pre autodopravcov. Prečo?

Podnikanie v cestnej doprave čelí obrovskej kríze. Na rozdiel od iných odvetví národného hospodárstva sa dopravcovia ani v roku 2019 nedočkali pozitívneho prístupu zo strany štátu, keď poslanci neschválili zníženie vekovej hranice vodičov kamiónov a autobusov, ďalej sa stále neznížila neúnosná daň z motorových vozidiel a navyše sa aj vysoké poplatky za mýto nepremietli do výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Navyše k tomu všetkému tu máme jedno z najvyšších daňovo-odvodových zaťažení v celej EÚ.

Čo sa v tomto roku mení? Naplnili sa už sľuby vlády?

Z toho mála pozitívneho spomeniem zvýšenie zliav za prejazdené kilometre v systéme elektronického výberu mýta. Veríme, že budú zakomponované aj legislatívne zľavy na daniach z motorových vozidiel tak, ako to bolo dohodnuté s ministrom financií a prisľúbené premiérom Pellegrinim. Veľmi by som si však želal, aby sa konečne zmenil aj prístup nie len ku nám dopravcom, ale najmä k podnikateľom na Slovensku. Som presvedčený, že významné možnosti na zlepšenie podnikateľského prostredia sú najmä v daňovo-odvodovom zaťažení zamestnávateľov i zamestnancov. Ak by sme naozaj chceli zabrániť únikom na DPH, tak by sme ju zrušili medzi podnikateľskými subjektami, a zaradili až na samý koniec reťazca. Nič nové, vo svete dávno zaužívané, a tým by sme vedeli nielen ušetriť, ale najmä zabrániť podvodom. Z týchto zdrojov potom vytvoriť lepší a spravodlivejší systém.

Kde je záruka, že nová vláda to nezmení?

Spomínané opatrenia nás len približujú v podmienkach bližšie ku našej zahraničnej konkurencii, voči ktorej sme boli, a stále sme, vo veľkej nevýhode. Politikom sa síce veriť nemá, ale verím v „zdravý rozum“.

Boli by členovia ČESMAD ochotní vstúpiť do ostrého protestu?

Samozrejme. V prípade, že budeme oklamaní, sme pripravení na všetky neprávosti reagovať významným spôsobom. 


Pre verejnosť je kamionista ten zlý, ale neuvedomujú si, že vďaka nemu majú prácu i tovar v obchodoch. Ako zmeniť tento nepriaznivý obraz?

Je to veľmi jednoduché. Problém nie je vo verejnosti, ale ani v kamionistoch. Problém je v tom, že Slovensko nemá adekvátnu cestnú infraštruktúru. Narozdávali sme finančné a daňové stimuly najmä zahraničným investorom, ale cesty čo obchádzajú mestá, mosty, tunely a diaľnice, sme akosi pozabudli budovať. Dnes majú takmer všetci v produktívnom veku prácu, plus tu pracujú cudzinci, všetci potrebujú cestovať, kamióny do fabrík voziť tovar, vyvážať výrobky, ale niet kadiaľ, keďže nie sú cesty. Tých pár, čo tu máme, sú preplnené a zväčša aj poškodené. Kde sú kompetentní ľudia a teda aj, čo zodpovedajú za tento stav? No predsa vo vláde, na ministerstvách, ale určite nie v kamiónoch. 


Ako vidíte budúcnosť alternatívnych pohonov na Slovensku?

Trend globálneho otepľovania, ako aj uhlíková neutralita, sú veľmi dobrým motívom na expanziu alternatívnych pohonov. V osobnej doprave to skôr vidím na elektrické pohony v kombinácii so zdieľaním vozidiel, pri autobusovej, resp. nákladnej, (v úvode najmä rozvozovej) to bude stlačený alebo aj skvapalnený plyn. Plyn je absolútne čisté médium a navyše sa ani nevyrába v jadrových či uhoľných elektrárňach. Nedostatočná infraštruktúra a zanedbaná sieť alternatívnych čerpacích staníc Slovensko celkom určite odsúva z líderských pozícií, ale lokálne najmä mestské oblasti budú postupne penetrované alternatívnymi pohonmi. Vytvorenie systému a podpora zo strany štátu je tu samozrejmou nevyhnutnosťou.


Aká bude podľa vás budúcnosť cestnej dopravy na Slovensku?

Cestná nákladná doprava je na Slovensku absolútne nenahraditeľná. Sme malá krajina, tak je len logické, že v rámci vnútroštátnej dopravy prakticky niet alternatívy. Na druhej strane je tu veľmi vysoké riziko vytláčania nás zo strany zahraničnej konkurencie a trend poklesu podielu slovenských dopravcov, podieľajúcich sa na prepravných výkonoch, to len potvrdzuje. Je preto nevyhnutné urýchlene na Slovensku nastaviť konkurencieschopné podmienky pre našich dopravcov, aby sme zastavili ich úpadok, resp. relokácie do zahraničia.

Tento rozhovor i ďalšie zaujímavé články nájdete v novom magazíne o logistike, ktorý si môžete stiahnuť zadarmo na tomto odkaze.