Transportný logistický systém pre automatizáciu dopravy

Riadenie transportnej logistiky v rámci závodu býva častokrát zložitý proces. Bežný stav sú meškajúce a nerovnomerné príchody kamionistov. Jazyková bariéra a zlá orientácia v areáli závodu sú dennou rutinou. Riešením sa môže stať plne bezobslužný proces, ktorý dokáže promptne reagovať na tieto situácie.

Lepší prehľad vďaka automatizácii

Pre dosiahnutie očakávaných a rovnomerných príchodov dopravcov je vhodné použiť rezerváciu do časových okien. Takýmto spôsobom sa výrazne zníži čas, ktorý vodič strávi čakaním, čo znamená v konečnej miere aj zníženie ceny transportu (z praxe – 20 %) a dobré meno u dopravcov.

Automatizácia a optimalizácia procesov značne šetrí čas strávený manuálnym plánovaním dopráv (z praxe viac ako – 80%). Taktiež minimalizuje chybovosť pri jednotlivých fázach procesu a zabezpečí reguláciu dopravy v rámci areálu.

Samoobslužný Infokiosk pre odstránenie chaosu pri registrácii vodičov

Pri medzinárodnej doprave sa častokrát stáva, že vodič kamiónu sa vďaka nedostatočnej vedomosti jazyka nemusí vedieť dohodnúť s pracovníkmi závodu, pričom vzniká chaos. Pre elimináciu takýchto situácií by malo byť riadenie pohybu v závode plne automatizované.

Vodič tak nemusí riešiť množstvo administratívnych úkonov, jednoducho príde do závodu a následne prostredníctvom samoobslužného multijazyčného Infokiosku zaregistruje číslo dopravy.

Komunikačné smart zariadenie pre monitorovanie a usmerňovanie pohybu v rámci areálu

Po registrácii si vodič vyzdvihne komunikačné smart zariadenie zo skrinky zabezpečenej magnetickým zámkom. Jeho ŠPZ rozpozná kamerový systém, ktorý automaticky otvorí rampu pre vjazd vozidla. Zariadenie priebežne naviguje vodiča priamo na miesto nakládky a vykládky. Vodič jednoducho potvrdzuje jednotlivé fázy procesu pričom nemusí opustiť vozidlo a kontaktovať zamestnancov. Po ukončení procesu nakládky a vykládky odovzdá zariadenie späť do skrinky.

Svetelná navigácia a senzorika pre optimalizáciu nakládky a vykládky

Príjazdy na rampu sú regulované semaforom, pre proces vykládky a nakládky sú využívané informačné obrazovky, kde sú zobrazované všetky potrebné informácie. Skladníci používajú tablety, na ktorých spúšťajú proces vykládky a nakládky. Taktiež je prostredníctvom zariadenia možné vyplnenie kontrolných checklistov či vytváranie fotografií.

Kamera monitoruje kompletný priebeh vykládky a nakládky pre riešenie prípadných reklamácií alebo neštandardných stavov.

Ekologické riešenie a informácie v reálnom čase sú realita

V súčasnosti je možné implementovať bezpapierové riešenie, ktoré šetrí životné prostredie a zároveň znižuje administratívu na minimum. Bezobslužný systém dokáže úplne eliminovať kontakt zamestnancov a dopravcov. Systém dokáže vďaka plánovaniu optimálne využiť zdroje a vďaka kompletným štatistickým údajom je možné vyhodnocovanie a následne neustále zefektívňovanie procesu riadenia transportnej logistiky v rámci závodu.