Toyota hľadá inšpiratívne riešenia pre mestskú mikrologistiku

Súťaž Toyota Logistic Design Competition organizuje každé dva roky Centrum Dizajnu (Design Center) spoločnosti Toyota Material Handling Europe. Spoluorganizuje ju Európske projektové štúdio spoločnosti Toyota a Toyota Europe Design Development. Je určená pre všetkých študentov projektovania na celom svete.

Výzva, ktorá pomôže prírode

Viac ako polovica svetovej populácie žije v mestských oblastiach. V Európe je tento pomer viac ako 80 %. Dodávať týmto ľuďom všetko, čo potrebujú, je obrovským záväzkom. Len v samotnom Paríži sa každý týždeň uskutoční približne 4,3 milióna dodávok.

Mestá sú preplnenejšie a autá sú čoraz viac vytláčané z centier. Veľký dôraz sa dáva aj na boj so znečistením. V súťaži Toyota Logistic Design Competition 2022 je výzvou pre študentov ponoriť sa do obrovských problémov, ktoré sú prítomné v mestskej mikrologistike a navrhnúť spôsoby, ako sa vysporiadať s týmito problémami a ako zlepšiť účinnosť dodávok. Výzvou tohto ročníka sú kratšie dodávateľské reťazce, väčšia presnosť a flexibilita, ako aj menší vplyv na životné prostredie v mestách.

Počet registrácií rastie

„V roku 2014 sme začínali so 132 registráciami v prvom ročníku súťaže. Toto číslo však narástlo na takmer 2 500 registrácií v poslednom ročníku,“ hovorí Magnus Oliveira Andersson, vedúci Projektovania v Toyota Material Handling Europe. „Veľmi sa teším na spoluprácu s našimi kolegami projektantmi z Toyota Motor. Jedna spoločná výzva, ktorú pred sebou vidíme, je nájsť riešenie pre udržateľnejšiu spoločnosť. Dodávanie v záverečnom štádiu je naďalej obrovskou výzvou, a preto sa témou pre tento rok stala „Mestská mikrologistika“, dodáva.

„Veľmi sa tešíme, že sme boli zapojení do vývoja tohto nového ročníka súťaže, čo je výsledkom úzkej spolupráce s kreatívnymi tímami spoločnosti TMH,“ dopĺňa Laurent Bouzige, hlavný projektant stratégie a mobility Toyota Europe Design Development. „V tomto ročníku sme chceli rozbiť prekážky, ktoré príliš často oddeľujú automobilový a logistický svet. Chceli sme prehodnotiť a navrhnúť riešenia pre mobilitu tovarov, služieb a ľudí holistickým a systematickým spôsobom. Tešíme sa na objavovanie nových nápadov, inovatívnych a progresívnych prístupov a spoluvytváranie novej mobility zajtrajška.“

Získajte finančnú odmenu a platenú stáž

Súťaž sa spúšťa práve teraz. Vítané sú všetky príspevky, ktoré odzrkadlia posolstvo a značku spoločnosti Toyota. Termínom pre podanie príspevkov je 19. október 2021. Po tomto dátume skupina odborníkov, ktorí pracujú v oblasti projektovania a inovatívnych riešení v rámci skupiny Toyota, vyhodnotí príspevky a určí finalistov.

Všetci finalisti dostanú do konca novembra od poroty spätnú väzbu a šancu na prepracovanie svojich návrhov pred záverečným posúdením porotou. Odborníci a priemyselní vedúci pracovníci následne príjmu záverečné rozhodnutie a určia víťazov súťaže.

Tí získajú finančnú odmenu a tiež možnosť uchádzať sa o 6-mesačnú platenú stáž v Projektovom centre spoločnosti Toyota Material Handling (Švédsko/Taliansko), ako aj v projektovom vývojovom stredisku Toyota Europe Design Development (Francúzsko). Pre viac informácií o súťaži, navštívte stránku Toyota Logistic Design Competition.