Supply chain potrebuje získavať nové impulzy

Súčasný globálny dodávateľský reťazec je v súčasnosti plný neistoty – spoločenskej, politickej, ekonomickej, environmentálnej. Firmy sa spoliehajú na to, že podnikové siete ich dodávateľského reťazca s viacerými podnikmi zostanú flexibilné. Keď však dôjde k neočakávaným udalostiam, je určite dôležité mať viaceré možnosti.

Firemné partnerstvá sú totiž iba také účinné ako technológia, ktorá ich umožňuje využiť. „Vaša multi-podniková obchodná sieť s dodávateľským reťazcom je len taká dobrá, ako je dobré to, čo s ňou robíte. Ak budete môcť využívať kľúčové partnerstvá v obchodnej sieti, zaistíte si svoju odolnosť, efektívnosť a konzistentnosť v časoch neistoty,“ hovorí Ryce Boothby, poradca predstavenstva MPO a bývalý výkonný riaditeľ spoločností Flextronics, Celestica, ModusLink, Regenersis PLC a Lulu.com.

Pretože dodávateľské reťazce sú čoraz globálnejšie a zložitejšie, bude pre ich obchodný úspech rozhodujúca technológia, ktorú využívajú na efektívnu organizáciu medzi partnermi, dodávateľmi, dopravcami, výrobcami, skladmi atď.

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžu ambiciózni manažéri dodávateľského reťazca preukázať svoje vízie a urobiť efektívne riešenie. Ak chcete začať, odvážne projekty už nemusia stáť milióny a trvať roky, kým sa rentujú. Technológia založená na cloudových technológiách je neutrálna. Podporuje integráciu v reálnom čase a môže uskutočňovať transformačné zmeny a generovať hodnotu už v 2 – 4-mesačných prírastkoch so zlomovým vývojom za menej ako jeden rok.

Ryce Boothby radí, že kto chce rýchlo získať čas, mal by si vybrať prispôsobiteľné, škálovateľné a konfigurovateľné platformy. Riešenia, ktoré sú pevne zakomponované, modulárne, postavené na dosiahnutí zlepšenia prostredníctvom viacerých akvizícií so zložitosťou integrácie alebo hybridných prístupov sú totiž nepružné a ich implementácia a generovanie hodnoty trvá oveľa dlhšie.

Odporúča rozhodnúť sa pre zjednocujúcu technológiu na princípe „rip and replace“. Ak napríklad hľadáte vytvorenie štandardizovaného riešenia, ale máte spustených viac ERP a WMS v rôznych verziách na rôznych miestach, uskutočnenie výmeny môže trvať roky a stáť nemalé finančné prostriedky. Avšak jediná cloudová platforma dodávateľského reťazca môže za približne pol roka vytvoriť štandardizované riešenie – napríklad Control Tower alebo Order-Centric TMS – pre rôzne ERP a WMS.

Čím rýchlejšie uvedenie do prevádzky, tým skôr môžete začať vytvárať hodnotu a tým rýchlejšie sa vaša investícia stane sebestačným rozpočtom. Vyberte si riešenie, ktoré bude fungovať nielen s vašimi starými systémami, ale vytvorí aj dokonalý súzvuk s ostatnými externými stranami.

Alexander Sotník

FOTO: Obrázok od Tumisu z Pixabay