STILL získal zlatý certifikát za udržateľnosť v oblasti CSR

Zodpovedné správanie voči životnému prostrediu, partnerom, zákazníkom a zamestnancom je v spoločnosti STILL pevne zakotvené vo firemných zásadách. Preto sa aj tento rok STILL zúčastnil auditu trvalej udržateľnosti, ktorý organizuje medzinárodná hodnotiaca platforma EcoVadis. Získal vynikajúci výsledok – zlatý certifikát trvalej udržateľnosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti (CSR).

Hodnotenie renomovanou ratingovou agentúrou EcoVadis spoločnosť STILL absolvuje pravidelne už desať rokov. Hodnotia sa štyri zásadné oblasti trvalej udržateľnosti: „životné prostredie“, „pracovné a ľudské práva“, „férové obchodné praktiky“ a „udržateľné nákupy“. Po veľmi dobrých výsledkoch v minulých rokoch získala spoločnosť STILL v roku 2021 po prvýkrát zlatý certifikát trvalej udržateľnosti.

STILL tak patrí medzi najlepšie strojárenské firmy hodnotené agentúrou EcoVadis na svete a predstavuje vysoký štandard globálne pôsobiacej priemyselnej spoločnosti orientovanej na budúcnosť. Vo veľkej miere to platí najmä pre aspekty ochrany životného prostredia – tu sa spoločnosť STILL dostala medzi najlepšie 1 percento všetkých hodnotených firiem v tomto sektore.

Nesieme zodpovednosť, tvoríme budúcnosť

Ekonomické správanie v súlade s ekologickými a sociálnymi štandardmi je pre STILL najvyššou prioritou a tvorí základ všetkých strategických rozhodnutí. Patria sem maximálna transparentnosť v rámci celého reťazca tvorby hodnôt, zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi od výroby až po likvidáciu a zabezpečovanie a podpora vysokých sociálnych a bezpečnostných požiadaviek u dodávateľov a partnerov. Všetky tieto štandardy sú zakotvené vo firemných zásadách a dodržiavajú sa naprieč oddeleniami a hierarchickými úrovňami. Aby boli čo najtransparentnejšie aj pre obchodných partnerov a zákazníkov, necháva STILL svoje štandardy spoločenskej zodpovednosti (CSR) preveriť nezávislou ratingovou agentúrou EcoVadis. „Hodnotenie zlatým certifikátom trvalej udržateľnosti je krásnym ocenením našich presvedčení a nášho dlhoročného úsilia,“ hovorí Frank Müller, Senior Vice President Brand Management / Sales & Service Steering STILL EMEA. „Najmä vzhľadom k aktuálnej klimatickej situácii neexistuje žiadna alternatíva k úspornému správaniu, ktorá sa zameriava na dlhodobú ochranu a zachovanie našich celosvetových zdrojov.“

CSR ako predajný argument budúcnosti

Certifikáty, ako je plaketa trvalej udržateľnosti od EcoVadis, sú budúcimi značkami kvality v ekonomike. Pretože trvalá udržateľnosť a zodpovednosť pri hodnotení firiem nikdy nebola pod väčším drobnohľadom ako dnes. CSR už dávno nie je otázkou imidžu. Zodpovedné správanie a firemná filozofia s orientáciou na hodnoty sa, naopak, stávajú relevantným rozlišovacím kritériom a predajným argumentom v globálnom boji o zákazníkov, zákazky a partnerstvá.

Podporte vydávanie aktuálnych správ na webe Logistika Dnes a v Logistika Dnes magazíne. Vyberte si inzerciu podľa vašej potreby (cenník nájdete TU), alebo uvítame aj zaslanie akejkoľvek čiastky na číslo účtu SK73 8360 5207 0042 0002 2712 Pomôžte nám ďalej sa zlepšovať. Za vašu podporu ďakujeme.