SPS: Predvianočný nápor sme zvládli, kuriéri zarobili viac

Každoročne v období od konca októbra do Vianoc zaznamenávajú doručovateľské spoločnosti zvýšený nápor na ich služby. A z roka na rok sa opakuje situácia s meškajúcimi zásielkami, na ktoré márne čakajú ich príjemcovia. Tento rok nebol výnimkou. Jedna z doručovateľských spoločností dokonca hlásila niekoľkodňové meškanie tisícov balíkov.

Dá sa na toto obdobie pripraviť a urobiť vopred také opatrenia, ktoré zamedzia komplikáciám pri doručovaní zásielok v období pred vianočnými sviatkami? Pýtali sme konateľa najväčšej kuriérskej spoločnosti na Slovensku Jána Ťureka zo spoločnosti Slovak Parcel Service.

„Vieme celkom presne predikovať nárast objemu zásielok, ktoré musíme v tomto období doručiť. Každý rok je tento objem približne o 40 % vyšší v porovnaní s ostatným obdobím roka, v tých najexponovanejších dňoch dokonca aj o 100 % vyšší,“ hovorí Ťurek.

Slovak Parcel Service sa na toto obdobie pripravuje už niekoľko týždňov vopred a realizuje nevyhnutné opatrenia smerujúce k tomu, aby toto vysoko exponované obdobie jeho kuriéri zvládli. „Prispôsobujeme tomu samozrejme našu obchodnú politiku, posilňujeme kapacitne personálne zdroje a realizujeme predovšetkým rozsiahlu informačnú kampaň v rámci ktorej upozorňujeme našich klientov, že je nevyhnutné podať zásielky určené na doručenie do Vianoc najneskôr do 16.12.2019,“ hovorí Ján Ťurek.

V záujme zabezpečenia plynulého a bezproblémového doručovania enormného počtu zásielok pred vianočnými sviatkami pristúpil Slovak Parcel Service k novej obchodnej stratégii, ktorá súvisí so zavedením jednorazového manipulačného poplatku vo výške jedného eura, ktorý sa vzťahuje na každú jednu podanú zásielku v období od novembra do Vianoc.

„Sme presvedčení, že zákaznícka spokojnosť je kľúčový parameter podľa ktorého nás hodnotia naši klienti. Aj preto sme v záujme nesklamania ich dôvery pristúpili k tzv. jednorazovému príplatku k zásielke, ktorý však nie je výnosom našej spoločnosti, ale investujeme ho do ľudí,“ hovorí Ťurek.

„Vďaka tomu vieme našim kuriérom poskytnúť vyššiu odplatu za dobre odvedenú prácu, ktorá sa vzťahuje na toto veľmi exponované obdobie, kedy treba spoľahlivo a rýchlo doručiť zásielky na uvedené adresy a zároveň si môžeme dovoliť posilniť aj naše interné personálne a prepravné kapacity tak, aby sme toto obdobie zvládli bez väčších problémov,“ dodáva Ťurek.

Ukazuje sa, táto stratégia prináša svoje ovocie a Slovak Parcel Service na rozdiel od niektorých iných doručovateľských firiem dobre zvládol tohtoročnú exponovanú sezónu s doručovaním zásielok pred vianočnými sviatkami.