Spoločný podnik Jumbo a SAL Heavy Lift je realitou

Spoločnosť Jumbo Shipping, holandský poskytovateľ námornej prepravy a inžinierstva v oblasti lodnej prepravy ťažkých nákladov, a SAL Heavy Lift, nemecký špecialista na projektový náklad, založili spoločný podnik. Aliancia Jumbo-SAL tak skombinovala svoje aktuálne flotily a všetky komerčné aktivity. Manažmenty obidvoch spoločností veria, že tento krok ich posúva na vyššiu úroveň geografického dosahu a komerčných kapacít.

Spoločný podnik založený 15. apríla 2021 slúži zákazníkom v dvadsiatich krajinách. Zabezpečuje kompletný manažment tridsiatich veľmi všestranných projektových nákladných lodí so zdvíhacími kapacitami do 3000 ton, čo zaručuje dostupnosť, flexibilitu a efektívny koncept prepravy pre zákazníkov, ktorí hľadajú spoľahlivé a vysoko kvalitné prepravné riešenia.

„Spoločný podnik je pre nás významným krokom. V posledných rokoch bolo totiž čoraz jasnejšie, že výhody spolupráce výrazne prevážia nad tradičným spôsobom podnikania. Zmenila sa naša klientska základňa a záujmy. Kto chce zostať efektívnym globálnym hráčom musí sa neustále prispôsobovať novým situáciám a inovovať nielen technickú úroveň, ale aj obchodné vzťahy. Veríme, že flexibilitu a kompetencie, ktoré naši klienti hľadajú, najlepšie uspokojujú kombinované aktíva a znalosti spoločností SAL a Jumbo,“ hovorí Michael Kahn, výkonný riaditeľ spoločnosti Jumbo Shipping.

Aliancia Jumbo-SAL ponúka zákazníkom služby s cieľom vytvoriť kompletné riešenie námornej dopravy pre zlomové aj špecializované oblasti po celom svete. Jens Baumgarten, riaditeľ charteru v spoločnosti SAL Heavy Lift, dodáva: „Vzájomná spolupráca nám umožňuje uviesť na trh bezkonkurenčný produkt prepravy. Poskytuje spoľahlivú odpoveď na potreby veľkých dodávateľov výrobcov a dopravcov. Máme skúsenosti a prostriedky na to, aby sme zvládli prepravu veľkých tonáží z jedného kontaktného miesta.“

Spoločnosti Jumbo a SAL sa navzájom účinne dopĺňajú. Týka sa to flotíl, ako aj ľudských zdrojov na pevnine i na palubách lodí, pričom zdieľajú mnoho rovnakých hodnôt, pokiaľ ide o kvalitu, bezpečnosť a zameranie riešení. „Aliancia Jumbo-SAL predstavuje to najlepšie v oblasti prepravy ťažkých nákladov a komplexnej globálnej prepravy. Máme jedinečný tím vysoko skúsených ľudí, ktorí môžu vytvárať pridanú hodnotu pre našich zákazníkov. Kombináciou našich zdrojov od inžinierstva až po komplexné riadenie projektov môžeme teraz poskytovať riešenia, ktoré prevyšujú všetky ostatné služby ťažkých žeriavových lodí, ktoré sú v súčasnosti na trhu,“ uvádza Martin Harren, výkonný riaditeľ SAL a Harren & Partner Group.

Jumbo Shipping a SAL Heavy Lift zdieľajú spolu viac ako deväťdesiat rokov skúseností. Patria medzi najvýznamnejšie a technicky najvyspelejšie spoločnosti zamerané na lodnú prepravu ťažkých nákladov.

Foto: Project Cargo Journal