Spoločnosť TOPNAD verí, že zvládne súčasnú krízu

Globálna pandémia vírusu COVID-19 tvrdo zasiahla slovenskú ekonomiku, obmedzila výrobu v mnohých firmách, čo logicky postihlo aj dopravné a logistické spoločnosti. Ale v tejto situácii sa snažia pracovať a udržiavať dodávateľské reťazce. „Snažíme sa zachovať si nadhľad a držíme sa predstavy, že zvládneme aj korona krízu. Za dlhé roky náročných podmienok v podnikaní, najmä v cestnej nákladnej doprave, sme totiž zažili aj ťažké časy, preto sa v podstate veľa nezmenilo, akurát sa to ešte zhoršilo,“ hovorí Pavol Jančovič, CEO logistickej spoločnosti TOPNAD.

Firma sa síce bránila prepúšťaniu svojich zamestnancov, ale situácia to neumožňovala. „Neradi, ale už v rámci negatívneho predkrízového vývoja, sme hľadali rezervy a úspory najmä v radoch THP a skladníkov, ale tiež aj v elektronickom zabezpečení našich objektov na úkor strážnej služby. S kolegami – zamestnancami sa snažíme viac hovoriť a vysvetľovať im reálny stav, ale keď aj sami vidia odstavené kamióny a poloprázdne sklady, tak chápu, že dnes je to skôr o uskromňovaní. Napriek všetkému, našich vodičov si plánujeme udržať a veríme, že už onedlho budeme ich počty aj rozširovať,“ neskrýva určitý optimizmus Pavol Jančovič.

Hovorí sa, že všetko zlé je aj na niečo dobré. Vo firme TOPNAD boli nútení robiť aj nepopulárne rozhodnutia. Rôzne balíčky a príplatky predchádzajúcej vlády donútilo zamestnávateľov minimalizovať víkendové a nočné smeny, ale zároveň ich to naučilo nahradiť technológiami ľudskú prácu. Okrem technickej ochrany objektov je to najmä omnoho viac on-line komunikácie, digitalizácie a automatizácie procesov. Taktiež sa už dnes v TOPNAD-e vedia zaobísť aj s menším počtom osobných služobných vozidiel. „Kríza nám dokázala úplne zmeniť nielen život, ale aj množstvo iných, do vtedy nepredstaviteľných, vecí. Dlhodobo bol akútny nedostatok vodičov, dnes sa nimi plnia úrady práce. Tak cenená a nepostrádateľná komodita ako ropa sa stala zo dňa na deň takmer bezcennou a nepotrebnou. Navyše preplnené zásobníky dávajú aj jasnú odpoveď na množstvo nedávnych otázok, či jej budeme mať dosť. Ukázalo sa, že dnes až moc,“ konštatuje Pavol Jančovič.

Hovorí sa, že všetko zlé je aj na niečo dobré. Vo firme TOPNAD boli nútení robiť aj nepopulárne rozhodnutia.

Médiá a vyhlásenia ekonomických ministrov vzbudzujú dojem, že vláda robí všetko pre to, aby pomohla firmám a podnikateľom v ťažkostiach. Ale realita je často iná. „Povedal by som, že ide o veľkú snahu s malým účinkom. Z doposiaľ avizovaných plošných opatrení sa „nenajeme“. Čo sa týka cielených opatrení, napriek viacerým návrhom, cestná doprava a s ňou súvisiaca logistika neuspela v ničom. Som presvedčený, že je tu pomerne veľký priestor ako podnikateľom pomôcť, nie len v súvislosti s korona krízou, ale tiež pri odstraňovaní aj enormného množstva byrokratických nezmyslov. A kedy je lepšia príležitosť, keď nie dnes?“ pýta sa Pavol Jančovič.

Ekonomika sa bude postupne uvoľňovať. Proces „rekonvalescencie dopravy a logistiky bude závislý na zotavovaní sa ekonomiky, čo na Slovensku znamená najmä automobilového priemyslu, pretože ten je absolútne dominantný. Jeho podiel na slovenskom exporte je takmer 47 % a ten bude závisieť od dopytu najmä v zahraničí. „Druhým faktorom, ktorý bude mať vplyv na zlepšovanie ekonomiky po pandémii, je intenzita stavebného ruchu, ktorá je podľa mňa tiež otázna. V oboch prípadoch som pesimista,“ tvrdí Pavol Jančovič. Zároveň sa obáva, že sa to prejaví najmä poklesom importov, a ani prípadný zvýšený objem dovozov potravín, spôsobený extrémnym suchom, nepomôže, pretože slovenskí dopravcovia neobstoja v súboji s lacnejšou zahraničnou konkurenciou z titulu ich nižšieho daňového zaťaženia.

„Preto sa snažíme urýchlene ukončiť racionalizačné opatrenia a intenzívne premýšľame nad novými projektami i možnou diverzifikáciou. Za posledných 12 rokov, kedy sme prešli od jednej krízy k druhej, sme si my možno, aj nevedomky, na to ako keby vytvárali priestor. Radi by sme v tejto situácii videli novú príležitosť, ale určite doprava a logistika budú i naďalej základom a prioritou,“ uzatvára Pavol Jančovič, CEO firmy TOPNAD.