Spoločnosť Shell zruší množstvo pracovných miest

Spoločnosť Shell zruší 7000 až 9000 pracovných miest v rámci rozsiahlej obchodnej transformácie zameranej na udržateľnosť spoločnosti. Ropný gigant chce udržať svoju produkciu chemikálií a biopalív. Zároveň sa zameriava aj na vývoj nových nízkouhlíkových výrobkov. Zníženie počtu pracovných miest je nevyhnutné na to, aby sa Shell mohla stať efektívnejšou a svižnejšou firmou. Prepúšťanie povedie k ročnej úspore nákladov vo výške 2 až 2,5 miliárd USD.

Spoločnosť Shell sa vydala na misiu zameranú na dosiahnutie nulovej uhlíkovej hodnoty do roku 2050 preto, aby zostala dôležitým hráčom v budúcom energetickom dodávateľskom reťazci. „Ak sa chceme dostať k nulovým čistým emisiám a skutočne chceme byť jej neoddeliteľnou súčasťou, potom sa tiež musíme dostať k čistej nulovej hodnote,“ hovorí Ben van Beurden, generálny riaditeľ spoločnosti Shell.

Namiesto snahy vyrábať ropné a plynové produkty s čo najmenšími emisiami sa spoločnosť rozhodla prehodnotiť svoje produktové portfólio a nájsť nové udržateľnejšie nosiče energie. Príkladom je vodík, pre ktorý spoločnosť Shell buduje svoj prvý výrobný závod v rotterdamskom prístave. Ako bude produktový mix presne vyzerať, nie je isté. „Do roku 2050 budeme mať v zmesi energie aj ropu a plyn. Bude v nej však prevažne nízkouhlíková elektrina, nízkouhlíkové biopalivá, ale aj vodík a iné možné riešenia,“ konštatuje Beurden.

Spoločnosť Shell vyrába aj etanol z cukrovej trstiny, ponúka veternú energiu a rozvíja projekty solárnej energie. K dispozícii sú technológie na báze vodíka. Aby sa však spoločnosť Shell stala udržateľnou, je najdôležitejšie znížiť jej produkciu ropy a zemného plynu. Manažment spoločnosti tvrdí, že tak urobí, ale zároveň sa bude pri financovaní transformácie vo veľkej miere spoliehať na svoje príjmy z ropy a zemného plynu.

„Z praktického hľadiska to znamená, že Upstream – podnik, ktorý ťaží ropu a plyn – bude prevádzkovaný tak, aby zabezpečil silný tok peňazí do spoločnosti Shell. Budeme pokračovať v investovaní, ale nebude to o tom, koľko sudov alebo kubických metrov Upstream vyprodukuje. Projekty, do ktorých investujeme, budú veľmi drahé. Upstream bude pre transformáciu Shell zásadný. Potrebujeme, aby bol veľmi úspešný, aby sme mali finančnú silu investovať ďalej do našich nízkouhlíkových produktov,“ objasňuje Buerden.

Rafinérsky obchod bude menší, ale inteligentnejší. „Necháme si len to, čo je pre nás strategicky nevyhnutné, pričom integrujeme tieto rafinérie do nášho chemického priemyslu, ktorý plánujeme rozvíjať,“ hovorí Van Beurden. Rafinérie, ktoré si Shell ponechá, budú hrať dôležitú úlohu pri výrobe biopalív. Spoločnosť očakáva, že v porovnaní s 55. rafinériami pred zhruba 15. rokmi skončí s menej ako s desiatimi.

Foto: Offshore Company