Spoločnosť GEFCO testuje vo Francúzsku elektrické nákladné vozidlá

V polovici júna začala spoločnosť GEFCO v spolupráci s dlhoročným partnerom Thomas Bertou Transports testovať kamióny na elektrický pohon. Vozidlá značky Volvo, vybrané spoločnosťou GEFCO, najazdia denne približne 150 km pri distribúcii zásielok zákazníkom v metropolitnej oblasti normandského mesta Rouen.

Cieľom testu je posúdiť životaschopnosť riešenia distribúcie pomocou elektrického nákladného vozidla v zmiešanej mestskej a prímestskej prevádzke. Batérie vozidla sa nabíjajú každý večer v pobočke GEFCO v Rouene. Vyhodnotenie na základe telematických údajov zozbieraných počas testovacej prevádzky sa uskutoční po ukončení testov v priebehu letných mesiacoch.

GEFCO už viac ako dva roky testuje vozidlá s alternatívnymi pohonmi s cieľom ponúkať klientom nízkoemisné riešenia pre ich dodávateľské reťazce, a vytvoriť tak logistiku udržateľnejšou. Testovalo skvapalnený zemný plyn a stlačený zemný plyn a nedávno testovalo bionaftu v severnom Francúzsku. Už dnes využíva dodávky bioplynu pre metropolitnú oblasť okolo francúzskeho Lille.

V Českej republike a na Slovensku už GEFCO testovalo nákladné autá s pohonom na LNG v roku 2021, testy okrem ekologického prínosu potvrdili aj prevádzkové schopnosti. Vozidlá boli testované na troch pravidelných medzinárodných trasách a kamión na LNG prešiel za tri týždne celkovo 8 460 km. Spotreba bola v priemere o 15 % nižšia ako súčasná spotreba dieselových nákladných vozidiel, čo znamená menej emisií a nižšie náklady.

Tieto iniciatívy sú súčasťou neustáleho úsilia spoločnosti GEFCO o zlepšenie environmentálneho prístupu a sú v súlade s ambicióznou stratégiou ESG založenou na riešeniach udržateľného dodávateľského reťazca.