Spoločnosť Gebrüder Weiss rastie vo všetkých obchodných oblastiach

Medzinárodná prepravná a logistická spoločnosť Gebrüder Weiss dosiahla v uplynulom obchodnom roku predbežný čistý obrat vo výške 2,54 miliardy eur. To zodpovedá nárastu vo výške 43 percent v porovnaní s predošlým rokom (2020: 1,77 miliardy eur). Viac ako 70 percent tohto rastu v obrate pochádza z oblasti Air & Sea. Z dôvodu celosvetového nedostatku nákladného priestoru sa prepravné sadzby lodných a leteckých spoločností mnohonásobne zvýšili. zvýšené sadzby tak výrazne prispeli k zvýšeniu obratu logistickej spoločnosti – viedlo to však aj k mimoriadnym výzvam.

Wolfram Senger-Weiss, predseda obchodného vedenia spoločnosti Gebrüder Weiss. (Zdroj: Gebrüder Weiss/Gnaudschun)

„Rok 2021 bol opäť výnimočným rokom a vyznačuje sa vysokou volatilitou. Nerovnováha medzi obmedzenou ponukou nákladného priestoru a vysokým dopytom mala drastické dôsledky. Len s veľkým úsilím a nasadením sa nám podarilo pre našich zákazníkov napriek kapacitným problémom zrealizovať vhodné prepravné riešenia. Som hrdý na to, čo dokázali naši zamestnanci v sťažených podmienkach,“ vraví Wolfram Senger-Weiss, predseda obchodného vedenia spoločnosti Gebrüder Weiss.

Pre svojich zákazníkov zorganizovala spoločnosť v roku 2021 zvýšené množstvo charterových nákladných letov a to aj takých letov, pri ktorých boli osobné lietadlá prerobené na nákladné lietadlá. Dôležitý krok vo vývoji celosvetovej siete predstavovalo prevzatie obchodu Ipsen Logistics v Nemecku, Poľsku a Malajzii koncom roka 2020. Celkovo dosiahli divízie Air & Sea a logistiky obrat vo výške 1 030 miliónov eur (2020: 470 miliónov eur).

Divízie pozemnej prepravy a logistiky zvýšili svoj obrat o 16 percent na 1 277 miliónov eur (2020: 1 104 miliónov eur). K zvýšeniu efektivity výrazne prispela implementácia nových technológií pri procesoch plánovania prepráv, disponovaní ako aj prepravných metrík . Rovnako Veľkým prínosom bola aj nová intermodálna linka z Viedne do nemeckého Porúria. Vo všetkých divíziách pozemnej prepravy sa dosiahli nové zásielkové rekordy.

Spoločnosť Gebrüder Weiss doručila vďaka produktu HOME DELIVERY koncovým zákazníkom v Rakúsku a mnohých krajinách východnej Európy približne 1,74 milióna zásielok do domácností d čím si naďalej posilnila vedúce postavenie na trhu (2020: 1,37 miliónov zásielok). Spoločnosť DPD Austria, ktorej spolupartnerom je balíková služba spoločnosti Gebrüder Weiss parcel service, doručila v roku 2021 viac ako 66,5 miliónov balíkov. To zodpovedá nárastu o 16 percent v porovnaní s predošlým rokom, čo bolo spôsobené predovšetkým silným nárastom Obchodu v súkromnom sektore.

Silná pozícia na trhu v strednej a východnej Európe

V Bavorsku posilnila spoločnosť Gebrüder Weiss svoju juhonemeckú sieť pozemnej prepravy prostredníctvom akvizícií. Spoločnosť prevzala ďalšie spoločnosti v Bulharsku a Turecku, nové pobočky vznikli v Maďarsku, Česku a Južnej Kórei. Celkovo investovala logistická spoločnosť 112 miliónov do rozšírenia pobočiek a nových výstavieb (2020: 75,6 miliónov eur) – to je doteraz najvyšší investičný objem v histórii spoločnosti. S  rozširovaním siete narástol aj počet zamestnancov: Zvýšil sa o osem percent približne na 8 000 zamestnancov.

Logistická spoločnosť dosiahla v predošlom obchodnom roku predbežný čistý obrat vo výške 2,5 miliardy eur (zdroj: Gebrüder Weiss)

14 500 používateľov využíva nový zákaznícky portál myGW

S cieľom optimalizácie logistických procesov implementovala spoločnosť Gebrüder Weiss pre svojich zákazníkov nové digitálne nástroje: „Nároky na rýchlosť, efektívnosť a transparentnosť celého dodávateľského reťazca výrazne stúpli. S medzinárodným rozšírením použitia a vývojom nových modulov nášho zákazníckeho portálu myGW sme docielili dôležitý míľnik,“ vraví Wolfram Senger-Weiss. Digitálna platforma ponúka zákazníkom informácie v reálnom čase o ich toku tovaru a využíva ju už viac ako 14 500 používateľov v 19 krajinách. Okrem toho sa zrealizovalo viacero významných zákazníckych projektov v oblasti riadenia dodávateľského reťazca. Tu by chcela logistická spoločnosť ďalej rásť a vybudovať svoju ponuku digitálnych služieb. „Koronakríza nám však ukázala aj to, aká dôležitá je kontrola nad fyzickou infraštruktúrou. Naša stratégia „Best of Both Worlds“ – teda moderné digitálne nástroje na jednej strane, logistické zariadenia, nákladové kapacity a kvalitne vzdelaní zamestnanci na strane druhej – sa už ukázala ako správna,“ hovorí Senger-Weiss.

Klimatická neutrálnosť do roku 2030

Do roku 2030 chce logistická spoločnosť prevádzkovať svoje pobočky klimaticky neutrálne. Na to bolo v uplynulom roku nainštalovaných osem fotovoltických zariadení na logistických termináloch v Rakúsku a Nemecku. Tento rok by mali nasledovať ďalšie pobočky. Dodatočne k tomu používa spoločnosť nové technológie: Jeden z celosvetovo prvých vodíkových nákladných automobilov sa v logistickej praxi už osvedčil, ďalšie alternatívne pohony s kvapalným plynom a elektrickým prúdom sa využívajú v nákladnej preprave a pri doručovaní do domácností . Pre svojich zákazníkov zaviedla spoločnosť Gebrüder Weiss službu „zero-emissions“, ktorá ponúka možnosť kompenzácie emisie CO2 každého logistického výkonu prostredníctvom preplatku. Takto sa financujú certifikované projekty na ochranu klímy.

Foto: Gebrüder Weiss/Sams