Spoločnosť DACHSER prijíma 613 nových zamestnancov

Logistika rastie a s ňou aj nároky na zamestnancov v tomto odvetví. Preto spoločnosť DACHSER naďalej investuje do vzdelávania budúcich odborníkov a manažérov v oblasti logistiky. V tomto roku v Nemecku privítali 613 nováčikov.

Logistika je od začiatku pandémie v centre pozornosti, či už ide o zásobovanie obyvateľstva potravinami, správu tovaru alebo zásobovanie nemocníc a lekárskych ordinácií zdravotníckym materiálom, a je klasifikovaná ako základná služba. Zamestnanci spoločnosti DACHSER preukázali, že majú know-how a odhodlanie udržiavať dodávateľské reťazce v chode, čím významne prispievajú k rozvoju spoločnosti.

Odvetviu logistiky sa počas krízy podarilo zlepšiť svoj imidž a vďaka stabilným a perspektívnym pracovným miestam sa stalo atraktívnejším na trhu práce. „Vzhľadom na zrušenie mnohých veľtrhov práce a málo informačných podujatí a možností stáží, bol nábor tento rok dosť náročný,“ hovorí Vera Weidemannová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov spoločnosti DACHSER. O to viac ju teší, že 600 talentovaných mladých ľudí sa nechalo inšpirovať a začalo svoju kariéru v DACHSER v Nemecku. Medzi čerstvými nováčikmi je 90 vyškolených vodičov nákladných vozidiel, ktorých povolanie počas pandémie koronavírusu upútalo pozornosť verejnosti vo veľmi pozitívnom svetle.

DACHSER je spokojný s tohtoročným náborom čerstvých absolventov, napriek správam nemeckej Spolkovej agentúry práce, podľa ktorých sa v krajine uchádzalo o absolventské pozície o 32.000 mladých ľudí menej, takže mnohé voľné miesta zostali neobsadené. „Napriek všetkým výzvam sa držíme našej zodpovednosti rozvíjať mladé talenty, pretože dobre vyškolení zamestnanci sú základom nášho podnikania,“ hovorí Burkhard Eling, generálny riaditeľ spoločnosti DACHSER. „Za posledný rok a pol naši stážisti a študenti podali úžasný výkon, v práci boli motivovaní a prispeli k úspechu spoločnosti,“ pokračuje Eling. „Po celý čas sa nám darí dodržiavať náš záväzok dodávať našim zákazníkom a partnerom sľúbené a kvalitné produkty. Bolo to predovšetkým vďaka odhodlaniu a nasadeniu našich zamestnancov.“

Ako rodinná spoločnosť kladie DACHSER tradične veľký dôraz na kvalitné školenia spojené so zdieľaním vedomostí a podporou. Stážisti tvoria približne 10 % pracovnej sily. V súčasnosti sa v spoločnosti DACHSER vzdeláva celkovo 1699 stážistov a študentov. Najväčšiu skupinu tohtoročných stážistov tvoria špeditéri a logistici s 283 nováčikmi a druhou najväčšou skupinou sú stážisti v skladoch so 121 nováčikmi.

Podporte vydávanie aktuálnych správ na webe Logistika Dnes a v Logistika Dnes magazíne. Vyberte si inzerciu podľa vašej potreby (cenník nájdete TU), alebo uvítame aj zaslanie akejkoľvek čiastky na číslo účtu SK73 8360 5207 0042 0002 2712 Pomôžte nám ďalej sa zlepšovať. Za vašu podporu ďakujeme.