Spoľahlivým riešením je agilný prístup k zmene

Nedávne prieskumy renomovaných agentúr ukázali, že prechod práce na diaľku zastihol väčšinu firiem (72 %) technologicky nepripravených. Ich manažmenty však veria, že budú profitovať z odolnosti a agility, pričom takmer 50 % očakáva dlhodobé výhody z technologických investícií a nových spôsobov obsluhy zákazníkov. V oblasti firemných štrukturálnych zmien je práca na diaľku iba špičkou ľadovca. Platí to najmä v oblasti dodávateľských reťazcov.

Digitálne transformácie ponúkajú dodávateľským reťazcom skvelé príležitosti na minimalizáciu rizika a straty výnosov maximalizáciou efektívnosti a obchodného rastu. Preto je nevyhnutné, aby podniky začali s investíciami, ktoré prinesú najrýchlejšie a najcennejšie výsledky. S prechodom práce na diaľku niet pochýb o tom, že najspoľahlivejším riešením je digitálna transformácia.

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžu ambiciózni manažéri dodávateľského reťazca vyriešiť svoje vízie a urobiť presvedčivé obchodné príležitosti. Pre toho, kto chce začať, už nemusia odvážne projekty stáť milióny a trvať roky, kým sa vrátia vložené finančné prostriedky. Cloudová technológia podporuje integráciu v reálnom čase, pričom dokáže uskutočňovať transformačné zmeny a generovať hodnotu už v dvoch- až štvormesačných prírastkoch so zlomovým vývojom za menej ako jeden rok.

Ak chcete rýchlo získať čas, vyberte si konfiguráciu moderných riešení. Konfigurovateľné platformy sú prispôsobiteľné a škálovateľné. Oproti tomu systémy, ktoré sú pevne zakomponované, modulárne, postavené na bodovom riešení alebo dosiahnuté prostredníctvom viacerých akvizícií so zložitosťou integrácie alebo hybridných prístupov, sú nepružné a ich implementácia a generovanie hodnoty trvá oveľa dlhšie.

Je načase rozhodnúť sa pre zjednocujúcu technológiu, najlepšie na princípe „rip and replace“. Ak napríklad hľadáte vytvorenie štandardizovaného riešenia, ale máte spustených viac ERP a WMS v rôznych verziách na rôznych miestach, uskutočnenie výmeny môže trvať roky a stovky tisíc eur. Jediná cloudová platforma dodávateľského reťazca však môže za približne pol roka vytvoriť štandardizované riešenie – napríklad Control Tower alebo Order-Centric TMS – pre rôzne ERP a WMS.

Čím rýchlejšie ju firma zavedie do prevádzky, tým skôr môže začať vytvárať hodnotu a tým rýchlejšie sa firemná investícia stane sebestačným rozpočtom. Zvážte priority firmy a najschodnejšie kroky na jej zlepšenie. Vyberte si riešenie, ktoré bude fungovať s vašimi starými systémami a bude zároveň v dokonalom súlade so všetkými externými stranami.

Pre maloobchodníkov a iné organizácie to môže znamenať získanie riešenia pre správu objednávok a logistiky v období návalu práce v predvianočnom období alebo vyriešenie bolestivých bodov v reverznej logistike, ktorá počas pandémie zaznamenala prudký nárast.

Zasielatelia a poskytovatelia LSP môžu implementovať globálne riešenie Control Tower, Visibility alebo TMS na zlepšenie efektívnosti dopravných tokov v rámci svojich sietí dodávateľského reťazca. Nech už potrebujete čokoľvek, zamerajte sa najskôr na oblasť, ktorá vám umožní konať rýchlo a získať tak čo najväčší benefit.

Alexander Sotník

FOTO: Obrázok od Gerd Altmann z Pixabay