Softvér tranzeedo pomôže zefektívniť objednávanie dopravy

Výrobné a obchodné firmy sú často zvyknuté riešiť dopravu po svojom. Zložito, neefektívne a preto aj draho. Keďže firma má množstvo zamestnancov, má aj veľa nezávislých oddelení a rozmanité množstvo prichádzajúceho a odchádzajúceho tovaru. Zjednodušiť a spriehľadniť takýto neustály pohyb je veľmi ťažké. Z každého oddelenia sa denne zložito a najmä zastaralo, pomocou emailov a telefonátov, objednáva veľké množstvo materiálov, súčiastok, obalov a iných položiek, pričom jednotlivé oddelenia o tom často spolu ani nekomunikujú a objednávajú samostatne. Bežne sa teda stáva, že od jedného dodávateľa sa vo firme stretne aj viacero dopravcov s poloprázdnymi vozidlami, nakoľko ich nákup nie je zjednotený a ten istý tovar objedná viacero oddelení súčasne, keďže chceli v dobrej viere zabezpečiť plynulosť výroby a nechceli nič podceniť.

Nasadenie softvéru tranzeedo pomôže celú problematiku dopravy vo firme zjednotiť a zefektívniť. „Ide o aplikáciu na komunikáciu zadávateľa (výrobná, obchodná a iná organizácia) s dodávateľmi dopravných služieb (dopravca či zasielateľ), ktorá zabezpečuje nielen priame zadania, ale aj autonómny výber najlepších ponúk s automatickým objednávaním, hodnotenie dodávateľov a rôznych parametrov, s kvalitným prehľadom i archívom,“ približuje Pavol Jančovič, konzultant pre aplikáciu tranzeedo.

Oproti stále ešte bežne využívaným metódam objednávania dopravy prostredníctvom mailov, telefónov a pod je tento spôsob najmä a jednoznačne jednoduchší, rýchlejší a tiež prehľadnejší. „Na základe dohody so zadávateľom vieme systém nastaviť na jeho už existujúcich dodávateľov dopravných služieb, resp. ich na základe konkrétnych kritérií doplniť, ale preferujeme uzatvorený systém schválených kvalitných dodávateľov. Tým sa vyhneme pomerne častej hrozbe tzv. fantómových dopravcov. Schválených dopravcov neustále vyhodnocujeme a tých najmenej kvalitných „doškolíme“ podľa požiadaviek zadávateľa, prípadne ich vymeníme,“ konštatuje Pavol Jančovič. Systém prioritne vychádza z návrhov a požadovaných kritérií zadávateľa. V prípade ostatných sú to najmä finančná a odborná spoľahlivosť, bezúhonnosť, ale aj dlhoročné skúsenosti z tejto oblasti.

Zamestnanci už nemusia zdĺhavo vypisovať emaily a zadávať objednávky. Všetko prebieha on-line. Zadávanie je rozdelené do jednotlivých sekcií a všetky firemné oddelenia navzájom o svojich objednávkach vedia, vďaka čomu sa ušetria náklady a proces dopravy je efektívnejší. tranzeedo je systém vytvorený pre zadávateľov a tí ho majú úplne zadarmo. Je umiestnený na cloude a teda je jednoducho dostupný nielen pre užívateľov, ale aj pre zákaznícku podporu on-line v režime 24/7. „Drobné poplatky (rádovo v eurách) podľa ceny za dopravu platia len dodávatelia dopravných služieb, teda dopravcovia či zasielatelia, ale len za získanú a zrealizovanú prepravu,“ vysvetľuje Pavol Jančovič.

Významne sa takto skracuje čas na zadanie (objednanie) prepravy, pri opakovaných prepravách sa tento proces plne automatizuje, samotný výber najvýhodnejšieho dodávateľa a objednávka fungujú úplne automaticky. Jednoduchým zadaním požiadavky na dopravu zadávateľ už nemusí nič riešiť. Následne v systéme uvidí všetky informácie o dodávateľovi (mená disponentov, vodičov, telefonické kontakty, ŠPZ vozidiel a pod). „Školenie pracovníkov na používanie softvéru tranzeedo je prakticky zbytočné, nakoľko systém je veľmi intuitívny a tým aj jednoduchý,“ tvrdí Pavol Jančovič.

Kompetentné osoby v spoločnosti tak majú lepší prehľad nielen o príjme a výdaji tovaru, ale aj o jeho reálnom pohybe. A čo je najdôležitejšie, ale aj o nákladoch s tým spojených. tranzeedo teda nielen zjednoduší, ale aj zefektívni a čo je hlavné, aj zníži dopravné náklady.

O programe tranzeedo

tranzeedo je slovenský startupový projekt mladých, šikovných, ale tiež skúsených ľudí, zaoberajúcich sa inováciami v prostredí cestnej dopravy a logistiky. Cieľom je najmä automatizácia procesov komunikácie zameraných na očakávaný príchod autonómnych vozidiel.

Ilustračné foto: Obrázok od marcinjozwiak z Pixabay