Slovenskí študenti vyvinuli zlepšenia pre spoločnosť GEFCO

Spoločnosť GEFCO spolupracuje s Univerzitou Komenského na vývoji nových projektov aplikovanej informatiky, ktoré reálne zavádza do praxe. Počas „pandemického“ zimného semestra 2020/2021 študenti vypracovali 4 projekty zamerané na zjednodušenie procesov logistického toku spoločnosti GEFCO, ale aj na vzdelávanie zamestnancov.

Poslucháči aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava pod vedením Mgr. Pavla Petroviča, PhD., pripravili IT riešenia pre oddelenia logistiky hotových vozidiel, kvality a transportu spoločnosti GEFCO. Vypracovanie zadaní prebiehalo v súčinnosti so zástupcami z jednotlivých oddelení, ktorí podľa skúseností z praxe definovali témy a požiadavky na softvérové riešenia pre študentov. V zimnom semestri 2020/2021 vysokoškoláci vypracovali štyri projekty: Rezervácia nakládkových časový okien, Elektronický škodový protokol, Správa oboznámení s dokumentáciou, Plánovač zásobovacích tokov. Po úspešnom testovaní a následnom zavedení študentských projektov na Slovensku budú riešenia aplikované aj do ďalších vybraných krajín, kde spoločnosť GEFCO pôsobí.

„Teší nás záujem študentov, odovzdali nám funkčné projekty, ktoré vieme použiť. Máme s nimi výbornú prvú skúsenosť a už zbierame podklady a nápady pre nové zadania, ktoré chceme prezentovať študentom v nasledujúcom zimnom semestri 2021/2022,“ povedala Zuzana Tryzňová manažérka Cluster Innovation & Lean spoločnosti GEFCO pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko.

O spolupráci sa vyjadruje aj Mgr. Pavel Petrovič, PhD.: „Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky sa snažíme študentom dať predovšetkým dôkladné teoretické zázemie, z ktorého budú môcť čerpať desaťročia v svojich povolaniach. Ide najmä o systematický prístup k riešeniu problémov, o spôsob abstraktného myslenia, schopnosť preniknúť, pochopiť a úspešne použiť ľubovoľný formalizmus. Cítime však aj potrebu zlepšovať ich osobnostné zručnosti v dobrej tímovej spolupráci, ktorú z hľadiska úspechu akejkoľvek spoločnosti považujem za kľúčovú. V neposlednom rade chceme študentov pripraviť do praxe čo najlepšie získaním konkrétnych praktických zručností a skúseností spojených s úlohami z reálneho sveta.“

Pre spoločnosť GEFCO je úzky kontakt s vysokými školami prirodzený. Z dôvodu pandémie a zákazu vychádzania boli odložené viaceré aktivity s univerzitami. Napríklad aj vývoj virtuálnej reality s Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pandémia sťažila spoluprácu aj so Žilinskou univerzitou v Žiline, kde zamestnanci GEFCO pravidelne prednášajú a odovzdávajú svoje praktické skúsenosti potenciálnym mladým kolegom. Naopak, spoluprácu so strednou školou na duálnom vzdelávaní nezastavila ani pandémia a vyučovanie študentov stále úspešne pokračuje.

„Sme hrdí na úzky vzťah s vysokými a strednými školami. Táto spolupráca prináša množstvo benefitov nielen pre žiakov a študentov, ale aj pre nás. Okrem funkčných riešení je nesmierne zaujímavé pozorovať, s akým nasadením a kreativitou študenti riešia reálne výzvy z praxe.“ Povedal Aleksander Raczynski, generálny riaditeľ Gefco Česká republika, Slovensko a Maďarsko.

Navrhnuté IT riešenia Študentov

Rezervácia nakládkových časový okien / Timeslot booking

Prvým zadaním pre študentov z oddelenia logistiky hotových vozidiel (FVL) bolo vytvoriť systém rezervácie časových slotov na nakládku kamiónov. Tento projekt s názvom „timeslot booking“ uľahčuje vodičom vstup do závodu a zároveň odstraňuje tvoriace sa kolóny pred ním. Riešenie vytvorené študentmi umožňuje plánovanie časových okien pre nakládku vozidiel, zber informácií a štatistík vstupov kamiónov do závodu a ten následne zabezpečuje plynulý proces. Táto web-based aplikácia bola odovzdaná študentmi fakulty koncom februára a v súčasnosti je v testovacej fáze v ostrej prevádzke závodu v Trnave. Po vyladení projektu bude možné aplikovať tento systém aj do ďalšieho závodu v Kolíne.

Škodový protokol / Electronic damage protocol

Druhý projekt opäť z oddelenia logistiky hotových vozidiel spoločnosti GEFCO v Trnave bol zameraný na zjednodušenie vypĺňania škodových protokolov, ak prišlo počas prevozu k poškodeniu prevážaných áut. Každý výrobca vozidiel má vlastný formulár na hlásenie transportných poškodení. Ručné vypisovanie a následné nahrávanie údajov a príloh je nepraktické a zdĺhavé. Navrhnuté softvérové riešenie zverencov profesora Petroviča celý proces zdigitalizuje a zároveň spáruje vstupné údaje pri preberaní auta pri zápise o škode. Ďalšou výhodou je, že po zadaní VIN vozidla systém automaticky doplní dostupné informácie a netreba tak každý riadok vpisovať ručne. K digitálnej verzii formulára možno hneď pridávať fotky a vytvoriť tak jednu komplexnú zložku v elektronickej podobe.

Správa oboznámení s dokumentáciou / Documents Library (DOLI)

Projekt DOLI (document library) je najkomplexnejší a momentálne je tesne pred dokončením. Ide o digitalizáciu procesov, pomocou ktorých sú zamestnanci oboznámení s rôznymi dokumentmi a predpismi. Pomocou DOLI sa realizujú aj školenia či testy. Web-based aplikácia ma funkciu podpisu pri oboznámení sa s konkrétnymi dokumentmi na preškolenie. Jedným z najťažších prvkov bolo priraďovanie publika na konkrétne dokumenty. Projekt bude zatiaľ funkčný pre Slovensko, Česko, Maďarsko, no vytvára sa tak, aby sa mohol aplikovať aj v ďalších krajinách, kde GEFCO pôsobí.

Plánovač zásobovacích tokov / Milkrun scheduler

Posledný projekt je z oblasti transportu. Cieľom je plánovanie tokov pri zásobovaní závodov a optimálne využitie kamiónov na mesačnej báze. Tento softvér pomôže GEFCO plánovať prepravy kamiónov tak, aby boli využité ešte efektívnejšie a mali čo najmenej prázdnych prejazdových kilometrov. Zároveň softvér uľahčí plán trás kamiónov s ohľadom na jednotlivých dodávateľov a na ich otváracie hodiny a termíny dodávky do závodu, podľa požiadaviek výroby. Toto plánovanie zahŕňa aj také detaily, ako je legislatívne stanovené normy pre vodiča, povinné pauzy či konkrétne parametre o dodávateľoch. Riešenie plánovania má schopnosť si zapamätať nové informácie, ktoré vie systém následne ponúknuť ako možnosť pri plánovaní ďalších trás. Projekt bude zavedený do praxe najskôr v máji tohto roka.