Slovenská a česká online lekáreň Pilulka vstúpila na maďarský trh

Skupina Pilulka, pôsobiaca na slovenskom, českom a rumunskom trhu, expanduje do Maďarska, kde ju zákazníci nájdu pod označením Pilulka.hu. Ambíciou Pilulky je byť jednotkou medzi online lekárňami a drogériami v Maďarsku a najlepšou lekárňou v mobile.

Skupina Pilulka predstavila v septembri na Pilulka festivale plány a vylepšenia pre nasledujúce obdobie. Kľúčové zmeny sú v obchodnej stratégii, ktorej základom sa stala hlbšia a globálna spolupráca s vybranými výrobcami a dodávateľmi. Skupina tiež posilňuje predaj privátnych značiek a počíta s expanziou na nové trhy. Aktuálne vstupuje na maďarský trh a avizuje aj skorý vstup do Rakúska. Vďaka vlastnej, unikátnej platforme VMS (Vendor Management System) uľahčí Pilulka vstup na ďalšie trhy aj výrobcom a distribútorom a zjednoduší im správu kampaní a skladových zásob.

„Maďarsko je v oblasti e-commerce a lekárenstva krajinou s veľkým potenciálom. Pôjde o našu prvú pobočku s hybridným modelom, kde kombinujeme aktuálnu infraštruktúru skupiny s lokálnym komerčným oddelením a zákazníckou starostlivosťou. To nám dáva obrovskú flexibilitu a efektivitu v škálovaní služieb a sortimentu pre spotrebiteľov. Podobný model chceme čoskoro spustiť aj v Rakúsku,“ približuje Petr Kasa, CEO spoločnosti Pilulka.

„Budeme súťažiť o priazeň zákazníkov tak s veľkými online hráčmi, ako aj s množstvom lekárenských a drogistických reťazcov, na čo sa aj veľmi tešíme. Štartujeme so 6000 produktmi a ponuku budeme rozširovať, obdobne ako v Česku a na Slovensku, na desiatky tisíc najžiadanejších produktov,“ dodáva Béla Grósz, General Manager pre Maďarsko.

Slovenská Pilulka zohráva pri expanzii kľúčovú rolu

Expanzia na zahraničné trhy môže prebiehať vďaka dokonalej pripravenosti a technickej vyspelosti slovenskej Pilulky. Spoločnosť len minulý rok ukončila rozsiahle investície do rozšírenia skladu a nového automatizovaného dopravníka, čím zvýšila počet skladových zásob o 400% a rýchlosť vybavovania zásielok o viac než 330%. Investície do rozšírenia priestorov a automatizácie umožnili Pilulka.sk napojiť na súčasné procesy ďalší e-shop (Pilulka.hu) a tým aj efektívne spracovávať objednávky pre obe krajiny.

„Slovenská Piluka je pre maďarský trh kľúčovým logistickým uzlom. Nezastrešujeme pritom len samotnú logistiku a zásobovanie, ale aj zákaznícku podporu pre celý trh. Vstup na nové trhy sme dlhodobo plánovali a zodpovedne sme sa pripravovali. Nové skladové priestory a automatizácia tak už nie sú len konkurenčnou výhodou na domácom trhu, ale aj kľúčovým faktorom úspechu pri expanzii na nové trhy,“ hodnotí Ľuboš Baran, prevádzkový riaditeľ a člen predstavenstva Pilulka.

Foto: Obrázok od Steve Buissinne z Pixabay