Skupina ARETE refinancovala portfólio svojho fondu

Investičná a realitná skupina ARETE podpísala s Raiffeisenbank zmluvu na čerpanie úveru v sume 80 miliónov eur. Prostriedky budú slúžiť na refinancovanie existujúceho realitného portfólia druhého fondu ARETE (ARETE INVEST Podfond CEE II) a na investície do novej výstavby priemyselných nehnuteľností pri zachovaní bezpečného pomeru bankového financovania voči hodnote majetku fondu. Tento pomer je aktuálne u druhého fondu ARETE 43 % a patrí tak medzi fondmi kvalifikovaných investorov k najnižším na trhu.

„Portfólio našich nehnuteľností je kvalitné, má vysokú hodnotu a ziskovosť. Poskytnutá úverová linka 80 miliónov eur ukazuje, že náš fond je stabilný a odolný i v súčasnej dobe, kedy poskytovanie nových úverov bankami veľmi viazne. Dôvera skupiny Raiffeisen to jednoznačne potvrdzuje,“ uviedol Lubor Svoboda, spoluzakladateľ skupiny ARETE.

Podľa druhého spoluzakladateľa skupiny Robert Idesa poskytnuté financovanie prináša fondu vysokú stabilitu a istotu dostatočného zaistenia kapitálom. Umožňuje aj nový rastový potenciál portfólia, pretože čerpanie úveru bude prebiehať flexibilne podľa skutočnej potreby. Môžeme tak dobre využiť nové príležitosti, ktoré sa na trhu objavia. „Zároveň chceme naďalej udržovať bezpečný pomer bankových úverov voči hodnote majetku. Hlavne v súčasnosti totiž našu stratégiu nižšieho zadlženia považujeme jednoznačne za našu konkurenčnú výhodu,“ dopĺňa R. Ides.

Druhý fond ARETE vznikol v roku 2016 a postupne vytvára homogénne portfólio priemyselných nehnuteľností v Českej republike a na Slovensku. Celkový kumulovaný hrubý výnos vlani dosiahol vysokých 115 %, pričom hrubý výnos bol 8,9 %. Hodnota aktív v správe sa vyšplhala ku koncu roka 2019 na viac ako 2,4 miliardy korún (vyše 90 miliónov eur) a v roku 2020 ďalej porastie vďaka práve dokončovaným halám. Vstup investorov do tohto fondu bol už v roku 2018 uzatvorený.

Od začiatku roka 2020 je pre investorov otvorený tretí fond skupiny ARETE, ktorý bude nielen investovať do dokončených priemyselných nehnuteľností v strednej a východnej Európe, ale i sám stavať nové logistické a výrobné budovy. Cieľová hodnota jeho portfólia by sa mala blížiť sume 12 miliárd českých korún (viac ako 450 miliónov eur) a portfólio by malo zahrnovať vyše 600.000 m2 prenajímateľných plôch a viac ako 300.000 m2 stavebných pozemkov na ďalšiu výstavbu.

Foto: Arete