Skladový systém vyrieši zámeny pri vyskladňovaní tovaru

Podľa výskumu spoločnosti Grit viac ako polovica českých e-shopov považuje za svoj najväčší problém v sklade zámenu tovaru pri vyskladňovaní. Vyriešiť ich dokáže skladový systém. Príkladom je distribútor potravín Orkla Food Ingredients Česko. Firme, ktorú zámeny dlhodobo trápili, sa po nasadení skladového systému ani raz nestalo, že by skladníci zamenili tovar.

Nórsky distribútor surovín a ingrediencií pre pekárov a cukrárov Orkla Food Ingredients Česko riešil vo svojom sklade rovnaký problém ako tisíce iných e-shopov. Svojim zákazníkom príliš často dodával nesprávny tovar. „Veľa nášho tovaru má rovnaké alebo podobné obaly, takže ľudia sa pri príjme či výdaji ľahko pomýlili,“ uviedol Michal Cirok, logistický referent firmy.

K podobným problémom najčastejšie dochádza v skladoch, v ktorých sa zoznam tovaru rieši pomocou papierovej evidencie alebo skladových modulov v ERP systémoch. „Takéto riešenie zvyčajne nevie automaticky evidovať skladové lokácie, takže pozície tovaru do systému zadáva človek ručne. Nie je výnimkou, že sa v spleti čísel pomýli,“ konštatoval Tomáš Kormaňák, produktový manažér Lokia WMS.

Príjem a výdaj tovaru, ako aj zadávanie skladových pozícií do informačného systému, je pritom možné automatizovať pomocou skladového systému čiže WMS. S využitím on-line čítačiek čiarových kódov a plnohodnotného WMS skladníci pri príjme tovaru načítajú čiarové kódy a pri výdaji kontrolujú expedované tovaru podľa objednávky. Dôjde tým k zníženiu chybovosti, presné evidenciu umiestnenie naskladneného tovar, urýchlenie výdaja aj zníženie počtu vratiek.

Orkla Food Ingredients Česko po nasadení skladového systému Lokia WMS úplne eliminovala zámeny tovaru. „Nepamätám sa, že by sme po zavedení skladového systému vychystali zlú objednávku z dôvodu zámeny tovaru. O 60 % klesol aj celkový počet chybne vychystaných objednávok. Navyše, skladníci teraz pracujú rýchlejšie,“ potvrdil Cirok.

Skladový systém pritom nerieši len zámeny tovaru, ale pomáha firmám aj s ďalšími veľkými problémami skladového hospodárstva – zlepšuje prehľad o stave zásob na sklade v reálnom čase, umožňuje jednoducho naskladniť tovar z vratiek alebo sleduje expirácie tovaru, čo má najmä u potravinárov zásadnú úlohu. „Ak chce ktorákoľvek firma sprehľadniť svoje skladové hospodárstvo a zvýšiť rýchlosť a presnosť práce, je pre ňu skladový systém ideálnym riešením. Za seba môžem odporučiť službu Lokia WMS, ktorú používame aj my,“ dodal Cirok.