Škálovateľné a flexibilné riešenia pre Volkswagen

Spoločnosť Delta uzavrela partnerstvo s firmou ElectrAssure na dodávku 100kW ultra rýchlych nabíjačiek pre elektrické vozidlá (EV). Obsluhovať ich bude inšpekčné a distribučné centrum (PDI) spoločnosti Volkswagen Group UK so sídlom v Kente. Chce tak uspokojiť rastúci dopyt po elektromobiloch vo Veľkej Británii.

Vďaka zdatnosti expertov spoločnosti Delta vo vývoji energeticky efektívnych nabíjačiek EV a odborným znalostiam spoločnosti ElectrAssure v oblasti integrácie nabíjacích staníc EV bude PDI centrum spoločnosti Volkswagen Group UK schopné splniť nielen súčasné, ale aj budúce požiadavky na nabíjanie EV. Systém navrhnutý spoločnosťou ElectrAssure s najmodernejšími nabíjačkami EV od spoločnosti Delta dokonale mapuje súčasné a budúce potreby spoločnosti VW.

V očakávaní, že stále viac zákazníkov prejde na elektromobily, zaujal Wolkswagen Group UK návrh spoločnosti ElectrAssure, ktorý ukázal, ako je možné upgradovať ultrarýchle nabíjačky EV 100kW na 150kW. Inštalácia vysokokapacitných nabíjačiek môže zlepšiť nákladovú efektívnosť a znížiť zložitosť spojenú s väčším počtom zariadení s menšou kapacitou. Je to dôvod na uprednostňovanie ultra rýchlych nabíjačiek EV.

Škálovateľné a flexibilné riešenia spoločnosti Delta umožnia PDI centru spoločnosti Volkswagen Group UK ľahko sa vyrovnať s budúcimi zmenami. Nové systémy dodávané prostredníctvom ElectrAssure budú schopné vyriešiť potreby Wolksawagenu Group UK v oblasti nabíjania a predpokladaného skladovania energie počas najmenej nasledujúcich desiatich rokov.

Riešenia spoločnosti Delta pre nabíjaciu infraštruktúru EV zahŕňajú nielen nabíjačky pre EV, ale aj systém skladovania energie (ESS) a systém správy miesta (SMS). Pretože požiadavky a načasovanie nabíjania elektromobilov je ťažké vopred zmerať a zvládnuť, na zaistenie spoľahlivosti siete, dostupnosti služieb a optimalizovania efektívnosti prevádzky, ponúka ESS spoločnosti Delta priame napájanie zo siete. Predíde sa tak problémom s napájaním alebo pokutám za nadmerné použitie.

Foto: EMobility +