Siemens Energy požaduje ďalšiu digitalizáciu reťazca logistiky

Do popredia firmy sa na trhu v USA dostala potreba ďalšej integrácie a digitalizácie reťazca projektovej logistiky. Podľa Agustina Harriaguea, vedúceho oddelenia projektovej logistiky spoločnosti Siemens Energy, bude transparentnosť a bezproblémová výmena informácií pre obchodný úspech Siemens Energy potrebnejšia ako kedykoľvek predtým hlavným.

Harriague poznamenal, že trh je v súčasnosti ovplyvnený nielen dostupnosťou plavidiel a spoľahlivosťou dopravných plánov v dôsledku opatrení súvisiacich s ochorením Covid-19, ale aj inými globálnymi udalosťami. Je to trend, ktorý sužuje trh námornej nákladnej dopravy a má vplyv aj na domáce americké nákladné, letecké a balíkové služby. „Ide o kombináciu vyššej inflácie v USA s nedostatkom vodičov a preťažením prístavov,“ povedal. Dodal, že optimalizácia nákladov nebude pochádzať z rokovaní o cenách, z transparentnosti a integrácie spoločnosti s partnermi a poskytovateľmi služieb. „Pokrok dosiahnutý v oblasti štandardnej logistiky sa musí ďalej rozšíriť do projektov. Toto bude kľúč v kombinácii s technickou odbornosťou a zmýšľaním našich ľudí zameraným na riešenie projektov,“ konštatoval  Harriague.

Interné riešenie problémov

Spoločnosť Siemens Energy sa môže pochváliť interným projektovým logistickým tímom, ktorý sa zameriava na rozvoj kľúčových kompetencií v rámci svojej logistickej organizácie na podporu projektov počas celého ich životného cyklu, od ponúk až po realizáciu. Projekčný tím čelil výzvam nielen kvôli zvýšeniu sadzieb, ale aj kvôli nedostatku zariadení a spoľahlivosti harmonogramu.

„Projekty, ktoré boli predtým ocenené alebo ktoré sú v pláne už nejaký čas, sa musia vykonať v tomto kontexte. Záväzky a plány dodržíme. V poslednom roku sme posilnili naše partnerstvá s dopravcami, špeditérmi a prepravcami ťažkých nákladov. Spoločne sme „brainstormingovali“ rôzne akčné kroky, aby sme identifikovali naše možnosti, vhodné na bezpečné doručenie, pričom sa zmierňujú dodatočné náklady. V poslednej dobe vidíme, že je to práca na plný úväzok,“ povedal Harriague.

Podľa neho súčasná situácia výšila zložitosť zostavovania odhadov nových príležitostí. Nikto nemá krištáľovú guľu, aby mohol predpovedať, kedy sa situácia stabilizuje. „Máme rozpočtové odhady pre projekty, ktoré sa môžu začať realizovať o 1-2 roky. Chceme zaistiť, aby firemné náklady zostali konkurencieschopné a zároveň vziať do úvahy riziko volatility na trhu,“ vysvetlil Harriague.

Dekarbonizácia logistických operácií

V súčasnom trhovom prostredí sa spoločnosť Siemens Energy zameriava aj na dekarbonizáciu svojej prepravnej stopy. Kedykoľvek je to možné, manažment spoločnosti používa ekologickejšie spôsoby dopravy, napríklad železnicu. „Významná časť nákladu nášho projektu v Severnej Amerike sa pohybuje po železnici. Na tieto účely sme, okrem partnerstva s poskytovateľom železničných služieb, rozšírili naše kompetencie v oblasti železničnej dopravy v rámci skupiny. Keď sa musíme dostať do vzdialených miest, volíme pokrytie väčšiny tovarov železničnou dopravou alebo nákladnými loďami, ktoré prichádzajú čo najbližšie ku konečnému miestu dodania,“ dodal Harriague.

Foto: Siemes Energy

Podporte vydávanie aktuálnych správ na webe Logistika Dnes a v Logistika Dnes magazíne. Vyberte si inzerciu podľa vašej potreby (cenník nájdete TU), alebo uvítame aj zaslanie akejkoľvek čiastky na číslo účtu SK73 8360 5207 0042 0002 2712 Pomôžte nám ďalej sa zlepšovať. Za vašu podporu ďakujeme.