Sedemnásť dodávok nadrozmerného a projektového nákladu

Spoločnosť Volga Shipping Company so svojou jednotkou Volgo-Baltic Logistics v roku 2021 zabezpečila celkovo 17 dodávok nadrozmerného a projektového nákladu. Počas tohto obdobia spoločnosť prepravovala projektový náklad medzi Európou a prístavmi v Baltskom i Kaspickom mori do prístavov na riekach Volga a Kama a z Turecka do prístavov v Bielom mori.

Volga Shipping prepravila šesť zariadení určených na rozvoj pobrežných ropných a plynových polí z Európy do Azerbajdžanu a Kazachstanu. Uskutočnila tiež tri plavby s ťažkým nákladom pre petrochemický priemysel centrálnych a povolžských federálnych okresov, ako aj dve plavby s nákladom na výstavbu terminálu LNG v regióne Murmansk. Každému projektu predchádzalo niekoľko mesiacov systematickej práce. Lodná spoločnosť a jej logistický operátor v úvodnej fáze vykonali marketingový prieskum, expresnú analýzu možnosti a realizovateľnosti každej prepravnej zmluvy so zapojením špecializovaných štruktúr, pričom vyriešili, aký typ lode je optimálny pre konkrétnu úlohu.

V procese prípravy spoločnosť Volga Shipping robila technické výpočty, vyvinula niekoľko dopravných riešení vrátane umiestnenia nákladu na palubu a jeho upevnenia, ako aj riešenia pre nakladanie a vykladanie nadrozmerných zariadení. Vďaka takémuto integrovanému prístupu bola spoločnosť Volga Shipping Company v letnej navigácii v roku 2021 schopná úspešne dokončiť okružnú plavbu na dodávku projektového nákladu s nakládkou na oboch koncoch.

Spiatočná plavba MV Rusich-11

Začiatkom júna spoločnosť Volga Shipping uzavrela zmluvu na dodanie nákladu priemyselného vybavenia pre podnik na výrobu ropy v Kaspickom regióne z nórskeho prístavu Drammen. Náklad prepravila loď MV Rusich-11 a začiatkom júla ho doručila do prístavu Baku v Azerbajdžane. Po vyložení vykonala táto zmiešaná nákladná loď triedy rieka-more krátky tranzit do kazašského prístavu Bautino, aby vzala na palubu komponenty pásového žeriavu. Loď opustila prístav koncom augusta, minula dolnú Volgu a rieku Don, pokračovala do Azovského mora a uskutočnila námornú plavbu cez Čierne a Stredozemné more, Atlantický oceán a Severné more do cieľového bodu vykládky – škótskeho prístavu Methil. Počas tejto spiatočnej plavby prekonala MV Rusich-11 dovedna viac ako 12 000 námorných míľ.

Projektový náklad v roku 2021

Počas tohto roka námorné plavidlá a zmiešané plavidlá triedy Rive-Sea spoločnosti Volga Shipping Company prepravili dovedna 11 000 ton projektového nákladu. Plavidlá zapojené do dopravného projektu zahŕňali sériu RSD49 typu Neva-Leader, sériu DCV36, typ Amethyst, typu 00101 Rusich a 01010 Valdai, spolu s lodným nákladným člnom Volgo bez vlastného pohonu.

Preprava projektového a nadrozmerného nákladu je jednou z prioritných oblastí trvalo udržateľného rozvoja podnikania spoločnosti Volga Shipping Company v segmente vnútrozemskej a zmiešanej riečno-námornej nákladnej dopravy. V lodnej sezóne 2022 spoločnosť plánuje vyvinúť a implementovať nové dopravné a logistické projekty.

Andan Bajic

Foto: Project Cargo Journal