Scania pomáha škandinávskemu prístavu zbaviť sa fosílnych palív

S cieľom urýchliť prechod na prevádzku bez fosílnych palív v odvetví dopravy spojila Scania svoje sily s Volvo Group, Stena Line a prístavom v Göteborgu. Táto spolupráca zaistí zníženie emisií uhlíka spojených s prevádzkou najväčšieho prístavu v Škandinávii, a to o 70 percent do roku 2030.

Obchod a nákladná doprava sú dôležité pre verejné blaho aj zaistenie funkcií a rozvoja spoločnosti. Sektor dopravy je zložitý systém, v ktorom rôzne druhy dopravy a organizácie musia spoločne čeliť veľkým výzvam v oblasti ochrany klímy.

„Žiadna samotná firma ani jednotlivec nedrží kľúč k riešeniu týchto problémov. Spolupráca je zásadná a my sme radi, že sme dokázali spojiť dvoch najväčších výrobcov nákladných vozidiel na svete a najväčšiu trajektovú spoločnosť na svete. Vďaka našim kolektívnym znalostiam, šírke produktov a prítomnosti na trhu to môžeme spoločne dosiahnuť naozaj veľa“ hovorí Elvir Dzanic, výkonný riaditeľ Správy prístavu Göteborg.

Iniciatíva Tranzero

Pod názvom „Iniciativa Tranzero“ sa táto iniciatíva zamerala na jeden milión prichádzajúcich kamiónov a 55 000 ton emisií uhlíka, ktoré každý rok spôsobí cestná doprava v rámci prístavu Göteborg. Iniciatíva zahŕňa tiež elektrifikáciu námornej dopravy.

Zúčastnené spoločnosti zavedú rad vzájomne previazaných opatrení, aby urýchlili prechod na dopravu bez fosílnych palív. Už bola začatá analýza potrieb a mapovanie tokov nákladu.

Správa prístavu Göteborg poskytne potrebnú infraštruktúru a prístup k alternatívnym palivám pre ťažké vozidlá. Scania a Volvo predložia obchodné ponuky svojim používateľom ťažkých nákladných vozidiel a zaistia, aby sa pozemná doprava postupne zaobišla bez fosílnych palív v súlade s cieľmi stanovenými prístavom. Spoločnosť Stena Line bude tiež hrať kľúčovú úlohu tým, že zaistí, aby na trase Gothenburg – Frederikshavn boli do roku 2030 do prevádzky uvedené nové plavidlá bez fosílnych palív.

Podpora vlády

Iniciativa Tranzero získala podporu švédskej vlády a je v súlade s ambíciou Švédska stať sa prvou krajinou na svete, ktorá sa zaobíde bez fosílnych palív. „S vládou si dlhodobo vymieňame názory a nápady, ako situáciu riešiť, a naše ciele sú rovnaké. Dopravný sektor musí opustiť svoju závislosť od fosílnych palív a s iniciatívou Tranzero robíme v tomto smere monumentálny krok vpred“ uzatvára Dzanic.