Samskip zintenzívnil spojenie medzi Amsterdamom a Írskom

Spoločnosť Samskip zintenzívnila svoje námorné spojenia medzi Írskom a severnou kontinentálnou Európou zavedením nového špeciálneho spojenia do Amsterdamu. Vďaka týždennému prepojeniu sa írsky dovoz môže vyhnúť problémom po brexite, ktoré sa vzťahujú na tovar prijatý prostredníctvom distribútorov so sídlom v Spojenom kráľovstve, zatiaľ čo pri vývoze bude ťažiť z väčšieho dosahu na trhy EÚ v severnom Holandsku, Nemecku a ďalších krajinách.

Kontajnerové spojenie sa začína 25. januára z terminálu TMA Amsterdam. Plavidlo dorazí v do Dublinu v stredu a cez víkend sa vráti do Amsterdamu. Doplní sa tak existujúca príbrežná námorná doprava medzi Rotterdamom a Írskom. Spustenie služby prichádza v čase, keď dovozcovia a vývozcovia v obchodoch s Írskom a kontinentálnou Európou naďalej zvažujú možnosti, zapríčinené dôsledkami brexitu na riadenie dodávateľského reťazca.

Nákladný trh medzi Írskom a severozápadnou časťou európskeho kontinentu je v dynamickej fáze a kontajnerové služby s pevným dňom do a z Amsterdamu poskytujú istotu, na ktorej môžu manažéri dodávateľského reťazca obsluhujúci holandský a nemecký trh založiť obchodný rast.

Podľa spoločnosti Samskip môžu byť služby námorných kontajnerových lodí výhodné najmä na prepravu výrobkov, ktoré sa predtým dodávali distribútorom vo Veľkej Británii, a potom sa ďalej distribuovali cez Írske more. Vhodnou možnosťou je aj preprava ro-ro. Železničné spojenia spoločnosti Samskip do Duisburgu a dopravný prístup bez preťaženia TMA ponúkajú platformu na rast objemov rýchloobrátkového tovaru do Írska a vývoz farmaceutických a mliečnych výrobkov opačným smerom.

Foto: Port Amsterdam