S. Holič, CHEP: Paletový pooling šetrí náklady aj životné prostredie

Každý, kto pracuje s drevenými europaletami, vie, koľko je s nimi starostí. Palety sa často vracajú poškodené, špinavé, prípadne sa nevracajú vôbec. Riešením môžu byť neprehliadnuteľné modré palety. Aké sú výhody paletového poolingu a čo môže priniesť zákazníkom, nám porozprával Stanislav Holič, Country Leader spoločnosti CHEP na Slovensku.

Predstavte, prosím, vašu firmu.

CHEP je svetovým lídrom v oblasti prenájmu paliet a kontajnerov, tzv. paletového poolingu. Na Slovensku zabezpečuje služby outsourcingu paletového hospodárstva už od roku 2002. Systém je založený na princípoch cirkulárnej ekonomiky. Palety sú vlastnené poskytovateľom systému, teda spoločnosťou CHEP, v rámci celého dodávateľského reťazca. Spoločnosť CHEP je tak spoločne so svojimi partnermi schopná využívať prírodné zdroje udržateľne a efektívne.

V čom vidíte výhody paletového poolingu?

Tých výhod je viacero. Najprv by som spomenul outsourcing správy a administratívy paliet, firma sa lepšie môže sústrediť na hlavnú činnosť podnikania. Odpadajú paletové kontá, zjednodušuje sa výmena a spätné zvozy paliet medzi dodávateľom a odberateľmi. Zároveň odpadá nutnosť nákupov paliet, ich vlastníctvo či prípadné opravy. Firmy vďaka paletovému poolingu môžu obmedziť administratívne a skladové náklady, šetria aj čas na správu paliet. Zefektívňuje sa využívanie ľudských zdrojov. V neposlednom rade je to aj šetrenie životného prostredia či zjednodušenie distribúcie samotného tovaru.

Aké druhy paliet svojim zákazníkom ponúkate?

Rozdelil by som to na dva druhy – prepravné a výstavné palety. Medzi prepravné zaraďujeme drevené europalety (1200 x 800 mm) a drevené industriálne palety (1200 x 1000 mm). K výstavným patrí výstavná polpaleta, ktorá je kombináciou dreva a kovu, tzv.typ DD (800 x 600 mm) a plastová displejová štvrťpaleta (600 x 400 mm).

O ktoré palety je najväčší záujem?

Za základnú a zároveň najpoužívanejšiu prepravnú platformu všeobecne považujeme CHEP paletu v rozmere eur. S meniacimi sa požiadavkami trhu a preferenciami rôznych materiálov či veľkostí paliet však rastie dopyt po výstavných platformách, akými sú polpalety či displejové plastové štvrťpalety.

Koľko obehov zvládne drevená paleta a koľko plastová?

Životnosť palety je individuálna na základe tovaru, ktorý sa na nej preváža, a tiež spôsobu, akým sa s ňou zaobchádza. Podľa našich prepočtov je životnosť CHEP drevenej palety v priemere asi 10-krát dlhšia v porovnaní s klasickou paletovou výmenou. CHEP palety sú v našich servisných centrách po každom obchodnom cykle kontrolované a v prípade potreby opravované, aby bola garantovaná štandardizovaná kvalita CHEP a palety mohli byť dodané zákazníkom na ďalší cyklus. V prípade plastových paliet je ich životnosť a počet cyklov samozrejme vyššia. Vyslovene až nepoužiteľná paleta sa rozomelie na granulát, z ktorého sa následne vyrobí nová..

Ako sú palety chránené proti krádeži?

CHEP paleta je jasne označená symbolom CHEP a modrou farbou, čo ju odlišuje od ostatných paliet na trhu. So zákazníkmi sme prepojení online systémom MyCHEP, kde máme prehľad o tom, aký počet CHEP paliet sa nachádza u zákazníka či výrobcu alebo v retaile. Na každej palete záleží, preto máme vo väčšine pobočiek aj samostatné oddelenie, ktorého hlavnou náplňou je pracovať na čo najväčšej návratnosti paliet späť z trhu do našich servisných centier. Sledovaný ukazovateľ, koľko paliet sa z trhu či retailu po ich uvoľnení spod tovaru vráti, ukazuje hodnotu viac ako 98 %.

Stretávate sa aj s netradičnými požiadavkami? Akými napríklad?

V zásade riešime dopyt výrobcov, ktorí sa z nejakého dôvodu rozhodli nahradiť vlastné, výmenné palety, našimi paletami CHEP a využiť tak službu poolingu. Často ide o dodávky konkrétnemu odberateľovi, napríklad aj do krajín mimo EÚ či dodávky konkrétneho produktu na paletách CHEP vybratým retailovým spoločnostiam. Máme zákazníkov, ktorí používajú iba naše výstavné palety na prezentáciu tovaru a jednoduchšiu manipuláciu, aby zvýšili predaj svojich produktov a podobne. Sme pripravení poskytnúť náš fond paliet na akúkoľvek kontrolovanú distribúciu.

V ktorom segmente hospodárstva je o vaše palety najväčší záujem?

Jednoznačne v segmente rýchloobrátkového spotrebného tovaru, či už ide o potraviny, nápoje alebo tovar osobnej spotreby. Firmy z tohto segmentu potrebujú rýchleho a spoľahlivého logistického partnera, ktorý im dokáže vykryť aj obdobia s výkyvmi v dopyte po tovare a doručiť naraz aj navýšené množstvá tovaru a teda aj paliet. CHEP so sieťou servisných centier vie v takýchto situáciách flexibilne reagovať a FMCG firmy 100% uspokojiť.

V ktorom segmente je naopak najnižší záujem?

Vieme zabezpečiť palety pre každý sektor, no napríklad v oblasti stavebníctva či ťažkého spracovateľského priemyslu by bolo neefektívne naše palety neustále opravovať a čistiť. Naopak, kde vidíme potenciál a rast, je nepotravinársky sektor a obaly. Veľa výrobcov spolupracuje s našimi nosnými zákazníkmi, preto integrácia do CHEP poolingu pre obalárov je prirodzená. Očakávame väčší prienik do elektro, DIY a e-commerce oblastí.

Je na Slovensku dostatočný záujem o vaše riešenia?

Podľa spätnej väzby od našich zákazníkov, veľká väčšina vidí v paletovom poolingu zásadný prínos v efektívnejšom paletovom hospodárení. Navyše model výrazne šetrí životné prostredie. Systém paletového poolingu akceptujú a preferujú aj všetci malo- a veľkoobchodníci na Slovensku. Takýmto spôsobom sa ročne prepraví tovar asi na 1,5 milióne CHEP paliet. Teší nás, že čím ďalej tým viac zákazníkov si uvedomuje benefity. . Obľúbenosť paletového poolingu na Slovensku stúpa a má ešte stále veľký potenciál ako nákladovo a ekologicky optimálne riešenie pre dodávateľský reťazec. Rastie nám počet zákazníkov, počet dodacích i zvozových lokácií, čím potrebujeme rozširovať a skvalitňovať spoluprácu aj s dopravcami, prevádzkovateľmi skladov atď.

Máte možnosť vašu ekologickú stopu preukázať aj číslami?

Na základe analýz životného cyklu produktu sme merali množstvo odpadu, dreva či emisií CO2, ktoré vedia naši zákazníci ušetriť využívaním systému paletového poolingu. Za rok 2020 sme na Slovensku spoločne ušetrili 1148 000 dm3 dreva (približne 1110 stromov), 1345 000 kg emisií CO2 (približne 1 228 000 ciest kamiónov okolo sveta naprázdno) a 109 000 kg odpadu (približne 26 kamiónov odpadu).

Aké trendy v tejto oblasti očakávate?

Automatizáciu logistických procesov, väčší dôraz na udržateľnosť systému, možnosť zaznamenávať pohyb paliet aj s informáciami o tovare v reálnom čase. Ďalej veríme v preferenciu outsourcingu logistických služieb a to pri paletovom hospodárstve obzvlášť. Z krátkodobého hľadiska ide o nástup výstavných polpaliet 800 x 600 mm a displejových štvrťpaliet 600 x 400 mm ako podpora promócie tovaru a predaja. Záujem rastie zo strany výrobcov (dodávateľov), ako aj retailu (odberateľov), so spoločným zámerom eliminovať manipulačné procesy pri dodaní a dopĺňaní. Uvádzame na trh nové servisné modely využívania fondu CHEP paliet v záujme čo najviac vyhovieť požiadavkám vybratých zákazníkov.

Jozef Brezovský

Tento rozhovor, ako aj ďalšie články a rozhovory, nájdete v jedenástom čísle Logistika Dnes Magazínu, ktorý si zadarmo môžete stiahnuť TU