Rozdiely v ponuke a dopyte v námornej doprave naďalej zvyšujú ceny

Koronavírusová kríza nešetrila ani námornú dopravu. Vďaka obmedzeným kapacitám, zvýšeným sadzbám a digitalizácii prepravných spoločností je trh zložitejší a nestabilnejší ako kedykoľvek predtým, vysvetľuje v rozhovore Rolf Mertins, Head of Global Ocean Freight DACHSER Air & Sea Logistics.

Aká je súčasná situácia na trhu námornej dopravy?

Minulý rok došlo k mnohým zmenám ─ a to platí aj pre námornú dopravu. V minulosti sme vždy mohli plánovať nákupy prepravného priestoru na základe skúseností a údajov z predchádzajúceho roka. S pandémiou koronavírusu sme museli tieto predpoklady doslova hodiť cez palubu.
V poslednom štvrťroku 2020 sa produkcia v Ázii vrátila na pôvodnú úroveň a dopyt po preprave kontajnerov prudko vzrástol. Prepravná kapacita však bola hlboko pod úrovňou predchádzajúceho roka. Okrem nedostatku prázdnych kontajnerov vo výrobných závodoch v Ázii zostali v dôsledku Lockdown obmedzené plavebné poriadky a tým aj prepravná kapacita. Nedostatok kontajnerov ovplyvňuje najmä prepravy do USA, ale aj zásielky do Európy, pretože návrat prázdnych kontajnerov z USA trvá najmenej o šesť až desať dní dlhšie než v období pred koronavírusom. Príčinou sú obmedzenia v súvislosti s chorobou Covid-19 v prístavných termináloch, nedostatok vodičov nákladných vozidiel a tiež meškanie pri vykládke lodí, pretože infikované posádky lodí sú opakovane umiestňované do karantény a lode musia následne zakotviť.
Veľa lodí je navyše dočasne vyradených z prevádzky, aby boli ich motory opatrené katalyzátormi na zníženie emisií. To všetko znamená, že nákladového priestoru je nedostatok a rozdiely v dopyte a ponuke naďalej až „astronomicky“ zvyšujú ceny.

Vidíte nejaké známky oživenia? Aká je podľa vás budúcnosť kontajnerových lodí?

Predpokladáme, že táto situácia bude trvať až do konca februára, pravdepodobne aj po celý prvý štvrťrok roku 2021. Situáciu ešte prehĺbia oslavy čínskeho Nového roka vo februári. Najmä sadzby budú mať tendenciu ešte ďalej rásť alebo určite neklesať, pretože podľa predpovedí sa objem zásielok zníži až na konci februára 2021. Potom ─ a akonáhle bude odstránený značný počet nevybavených zákaziek ─ by sa problém s lodným priestorom a dúfajme tiež s dostupnosťou kontajnerov mohol trochu zmierniť. Dostupná kapacita ani štruktúra sadzieb na predpandemických úrovniach však nie je v dohľadnej budúcnosti zrejmá.
Európske prepravné spoločnosti v súčasnosti usilovne pracujú na digitalizácii svojich procesov a ich fungovaní v praxi. To znamená, že musíme preskúmať naše existujúce procesy obstarávania a rezervácií a prispôsobiť ich tomuto novému vývoju trhu, aby bolo možné udržateľným spôsobom navrhnúť a rozšíriť náš obchodný model FCL.

Vďaka svojim službám LCL ponúka spoločnosť DACHSER svojim zákazníkom logistické riešenia pre globálne zberné zásielky. Aké výhody to prináša zákazníkom, najmä v náročných časoch?

Služby LCL sú v podstate druhom námornej zbernej služby a spoľahlivým a transparentným riešením pre našich zákazníkov. To platí najmä v časoch krízy, ako je súčasná pandémia, kedy prerušenie výroby alebo lockdown v cieľových krajinách znamená, že pre prepravu nie je dostatok tovaru k naplneniu kontajnera. Kľúčovými charakteristikami služieb LCL sú týždenné odjazdy a rýchle prepravné časy ─ a to ich robí dôležitým prvkom pri udržiavaní chodu medzinárodných dopravných reťazcov. Znamená to, že služby LCL sú menej náchylné ku krízam a sú vhodnou alternatívou dopravy pre všetky priemyselné odvetvia, dokonca aj v porovnaní s leteckou nákladnou dopravou, ak sa môžu plánovať s dostatočným predstihom. Preto budeme aj v budúcnosti naše portfólio LCL služieb naďalej dynamicky prispôsobovať a rozširovať o ďalšie linky.