Riadiaca veža dodávateľského reťazca

Ak odporučíte systém riadiacej veže dodávateľského reťazca každému v odbore, uznanlivo prikývne. Ak však požiadate kohokoľvek, aby tento pojem definoval, pravdepodobne dostanete rozdielnu odpoveď. Prečo?

Poskytovatelia softvéru často spájajú tento výraz s rôznymi schopnosťami v závislosti od toho, akým sektorom alebo oblasťou dodávateľského reťazca sa zaoberajú. Väčšina riadiacich veží poskytuje skvelú viditeľnosť. V oblasti manažmentu a kontroly dodávateľského reťazca prinášajú mnohé benefity. V celom rozsahu dodávateľského reťazca používateľom oznamujú, aké potrebné opatrenia treba prijať na to, aby ich reťazec pracoval efektívne, dochvíľne a informačne komplexne ako jednotný systém.

Aj so všetkou inštalovanou technológiou je pre logistické spoločnosti neuveriteľne náročné efektívne eliminovať hluché miesta a nájsť robustné riešenie, ktoré v čo najväčšej miere pomôže nielen poskytovateľovi služieb, ale aj zákazníkovi v plnom rozsahu jeho potrieb.

Viditeľnosť verzus kontrola

Rovnako, ako riadiaca veža letovej prevádzky, poskytuje aj riadiaca veža dodávateľského reťazca centrálny uzol využitia všetkých dostupných dát na zlepšenie viditeľnosti. Ale ak je to tak, v čom sa líši od viditeľnosti, ktorá často propaguje iba vlastné riešenie?

V súčasnosti sa mnohé analytické riešenia označujú ako riadiace veže. Tieto systémy sa zvyčajne zameriavajú na konsolidáciu a zobrazovanie údajov. Takáto schopnosť je nevyhnutná na získanie prehľadu o dodávateľskom reťazci podľa odvetvia podnikania, kategórie produktu a podobne. Ak však systém neumožňuje používateľom vykonávať akékoľvek rozhodnutia z riadiacej veže, potom nie je možné získať žiadnu kontrolu jeho implementáciou.

Skutočná riadiaca veža by mala používateľom umožniť konať v systéme. Okrem integrácie údajov z rôznych systémov a centrálneho zobrazovania všetkých informácií je nevyhnutné mať možnosť riešiť akékoľvek problémy alebo výnimky, ktoré vzniknú v reálnom čase. Ideálne bez nutnosti odhlásiť sa z aplikácie.

Jediná verzia pravdy

Ak je dodávateľský reťazec v plnom pohybe, zaberá veľký priestor. Treba preto zabezpečiť, aby bol prepojený prostredníctvom sietí schopných zozbierať čo najviac informácií z viacerých strán. „Ak chcete konať rýchlo a dosahovať výsledky, musíte efektívne spolupracovať s partnermi na optimalizácii tokov objednávok. Kontrolné veže, ktoré sa rozprestierajú v sieťach, sa ľahšie implementujú a udržiavajú, pretože tak nedochádza k duplikovaniu úsilia,“ hovorí Buck Devanish, šéf firmy Value Creation & Growth.

Najdôležitejšou hodnotou riadiacej veže v dodávateľskom reťazci je jej schopnosť prepojiť rozdielne systémy a dosiahnuť jedinú verziu pravdy. Kľúčom je však schopnosť rýchlo tieto systémy nielen spoľahlivo prepojiť, a ale mať aj flexibilitu na efektívnu integráciu nových systémov podľa vývoja firemného podnikania. Je preto nevyhnutné aby používaná platforma bola od základu navrhnutá s cieľom pomôcť sieťovému rozsahu každého účastníka dodávateľského reťazca.

„Pri zvažovaní, akú sieť použiť, sa kriticky pozrite na to, aké rýchle a ľahké je do nej pridať nových partnerov a nastaviť ich pomocou viditeľnosti a kontroly v reálnom čase. Skontrolujte, či váš poskytovateľ ponúka podporu rôznych strán pre rôznych zákazníkov a pre všetky obchodné jednotky,“ podotýka Peter Nilsson, šéf marketingu spoločnosti Aliances & Analysts.

Optimalizácia každej objednávky

Nie všetky riadiace veže pokrývajú celý dodávateľský reťazec end-to-end. Mnohé z nich sú v ponuke ako súčasť riešenia TMS so zameraním na prichádzajúcu a odchádzajúcu prepravu. Aj keď môžu ponúknuť cenný pohľad na podrobnosti, akými sú výdavky na dopravu a sledovanie v reálnom čase či včasné doručenie, majú len obmedzená možnosť vytvárať skutočnú silu medzi procesmi dodávateľského reťazca.

Doprava, výroba, distribučné centrá, sklady tretích strán a servis poskytujú hlbší kontext pre lepšie a informovanejšie rozhodovanie. Experti radia, že ak chce firma zo svojej investície vyťažiť viac, mala by sa rozhodnúť pre komplexné riadiace veže dodávateľského reťazca, ktoré podporujú granulárny prehľad o všetkých tokoch objednávok vrátane následného trhu. „Bez ohľadu na to, do akých procesov ste momentálne zapojený, je možné podľa potreby postupne zaviesť ďalšie toky, pokiaľ platforma, ktorú si vyberiete, môže tento prístup podporovať. V konečnom dôsledku platí, že čím viac príležitostí na dynamické získavanie zásob v sieti máte, napríklad aj rozdelenie a konsolidáciu objednávok, tým vyššia je vaša schopnosť optimalizovať každú objednávku,“ podotýka B. Devanish.

Ak vaše podnikanie prekračuje hranice, experti odporúčajú skontrolovať, či je riešenie, ktoré zvažujete, multimódové a multilegové, a či funguje dobre aj pre medzinárodné pracovné toky a zásielky.

Jedinečná platforma od MPO

Spoločnosť MPO Customer Chain Control verí, že najcennejšie poznatky sú tie, ktoré poskytujú najúplnejší obraz. Rovnako dôležité je však to, čo s týmito poznatkami urobíte. Odborníci z MPO preto vytvorili riadiacu vežu dodávateľského reťazca typu end-to-end, ktorá je ovládaná slovom, je multimódová, viacúčelová a globálna.

Platforma MPO ponúka jedinečnú príležitosť na granulárnu viditeľnosť v reálnom čase vo všetkých tokoch a akcieschopnosť priamo v aplikácii, takže firmy môžu každú objednávku optimalizovať a zdokonaliť čo najrýchlejšie a s minimálnym rizikom chyby. Je vhodná aj ako sieťové riešenie pre viac podnikov s podporou viacerých strán s možnosťou rýchlo a ľahko nadviazať spojenie s najdôležitejšími funkciami nových partnerov.

Zo zahraničných zdrojov spracoval Alexander Sotník

Foto: Intrigo systems