Rhenus vozí ťažké komponenty lietadlami Antonov

Spoločnosť Rhenus Projects USA prepravila pomocou lietadiel Antonov AN-124 rotor parnej turbíny a niekoľko jej plášťov. Obidve dodávky si vyžadovali veľmi presnú logistiku, dôležitú pre bezpečné naloženie a prepravu komponentov.

Prvou udalosťou bola preprava rotora parnej turbíny z ghanskej Akkry do indického Ahmedabadu. Lopatkový rotor si vyžadoval okamžitú leteckú prepravu. Pôvodne sa však nezmestil do trupu AN-124. Odborníci spoločnosti Rhenus preto upravovali rám rotora tak, až získali 4 centimetre voľného priestoru a špeciálnou nakladacou rampou ho nakoniec do lietadla dostali. Pôvodne plánovaná demontáž nákladu sa nemusela uskutočniť, čím logistická firma ušetrila klientovi veľa času, ktorý by stratil pri demontáži a opätovnej montáži.

Pridružená spoločnosť Rhenus Logistics India pomohla navigovať a urýchliť zložitý proces colného odbavenia v Indii. Organizovala aj manipuláciu so žeriavom na asfalte a dôsledne naplánovala prepravu z letiska Ahmedabad k dverám príjemcu.

Druhou zmluvou bolo premiestnenie niekoľkých plášťov rotorov z Číny do Nemecka. Plášte boli určené na prepravu lícom nahor do prepravného rámu, ale táto konfigurácia by sa nezmestila do trupu AN-124. Po diskusiách s klientom sa plášte nakladali lícom nadol bez prepravného rámu, aby sa využilo zakrivenie. Na ochranu citlivej strany plášťov počas prepravy sa použilo drevo a gumové rohože, ktoré si Rhenus zaobstaral lokálne v Číne.

Spoločnosť Rhenus Project Logistics China poskytla mimoriadnu podporu obstaraním oceľových I-nosníkov pre podpery a gumových trecích rohoží na ochranu nákladu pred uviazaním reťaze. Čínska pobočka pomáhala pri colnom odbavení, potrebných povoleniach, pri vnútrozemskej preprave, manipuláciou so žeriavom na letisku a prítomnosťou pri dohľade nad operáciami.

Foto: Breakbulknews