Rhenus nasadzuje autonómne riadené vysokozdvižné vozíky

Dvadsaťjeden autonómnych kolaboratívnych vysokozdvižných vozíkov od firmy Effidence nasadil Rhenus v spoločnosti Bjorg et Compagnie v Saint-Quentin Fallavier neďaleko Lyonu.  Cieľom je zlepšiť operácie prípravy objednávok.

V rámci pravidelných diskusií o neustálej modernizácii sa spoločnosť Rhenus a jej zákazník Bjorg et Compagnie rozhodli zlepšiť logistické operácie zavedením autonómnych kolaboratívnych vysokozdvižných vozíkov na vychystávanie. Spoločnosť Rhenus si vybrala Effidence pre svoje robotizované riešenie, ktoré umožňuje operátorom vychystávania skrátiť dennú vzdialenosť chôdze v sklade, zvýšiť efektivitu pracovného času a znížiť fyzické riziká.

„Podpora autonómnych vysokozdvižných vozíkov pomôže našim operátorom vychystávania optimalizovať ich prácu zameraním sa na pokročilejšie úlohy a ponúkne zákazníkom väčšiu flexibilitu pri absorbovaní špičiek aktivity a veľkých výkyvov v objeme. Okrem toho sa uľahčia a zlepšia ich pracovné podmienky,“ vysvetľuje Mercedes Ortiz Garcia, Business Development Manager v Rhenus Logistics France.

Logistická aktivita Bjorg et Compagnie stabilne rastie, ale podlieha sezónnym výkyvom. Základom úspechu je schopnosť poskytovateľa logistiky zvládať tieto vrcholy činností a zároveň optimalizovať riadenie svojich ľudských zdrojov. Automatizácia a robotizácia boli preto predmetom hĺbkovej štúdie, ktorú iniciovali spoločne obaja partneri.

„Na základe neustáleho zlepšovania a spoločnej tvorby riešení sa náš vzťah so spoločnosťou Rhenus posilní, čo nám umožní optimalizovať efektívnosť zdrojov a zdieľať úspory. Tešíme sa pozitívny vplyv novej organizácie práce na našu schopnosť reagovať na požiadavky zákazníkov. Jarné predajné operácie, ktoré sa čoskoro začnú, budú významným testom,“ hovorí Jean-Ferréol Ruph, riaditeľ dodávateľského reťazca Ecotone France, materskej spoločnosti Bjorg et Com.

Foto: freightweek