Rezort dopravy upozorňuje na nové pravidlá v medzinárodnej preprave

Nové povinnosti pre medzinárodných dopravcov vstúpia do platnosti už 21.5.2022. Vozidlá s hmotnosťou od 2,5 do 3,5 tony (vrátane prívesu) musia mať od tohto termínu vydanú takzvanú licenciu Spoločenstva. Zmeny vyplývajú z európskej legislatívy.

„Nové nariadenia majú zjednotiť pravidlá v rámci celej EÚ, je to súčasť takzvaného Balíka mobility. Chcem uistiť tých, ktorí podnikajú v preprave tovaru len u nás doma na Slovensku, že pre nich sa podmienky nijako nemenia, naďalej môžu podnikať podľa živnostenského zákona,“ povedal na margo nových pravidiel minister dopravy Andrej Doležal.

Okrem toho, že podnikatelia a firmy musia mať vydanú licenciu Spoločenstva, v každom vozidle musí byť jej overená kópia. Ak budú dopravcovia jazdiť v zahraničí naďalej bez tejto licencie, môžu ich v ostatných členských štátoch únie pokutovať. Licenciu udeľujú okresné úrady v sídle kraja.

Od 21.5.2022 sa menia aj podmienky finančnej spoľahlivosti. Podnikatelia musia preukázať spoľahlivosť v hodnote aspoň 1 800 eur na prvé používané vozidlo s hmotnosťou od 2,5 do 3,5 tony a 900 eur na každé ďalšie vozidlo tejto kategórie.

Rezort ubezpečuje, že medializovaná povinnosť mať vo vozidlách od 2,5 do 3,5 tony tachograf bude platná až od 1. júla 2026.