Rast e-commerce zvyšuje nároky na cross-dockové centrá

Hovorí sa, že najlepší sklad tovaru nie je vôbec skladom. Je zrejmé, že tento sentiment je nepraktický, ale cross-docking v rôznych formách môže poskytnúť alternatívu k tomuto utopickému snu. Ak je správne riadený a monitorovaný, môže slúžiť ako nástroj na synchronizáciu dodávateľského reťazca a na produkciu významných úspor miesta, práce a inventáru. Rozhovor nám poskytol Tibor Majzún, riaditeľ spoločnosti cargo-partner na Slovensku.

Akú rozlohu má vaše cross-dockové centrum a s akým tovarom v ňom manipulujete?

Na Slovensku využívame dva vlastné cross-docky: v bratislavskej Petržalke na prekládku a distribúciu leteckých a cestných kusových zásielok a v Dunajskej Strede pre distribúciu námorných zberných kontajnerov a zásielok prepravovaných vlakmi po Novej hodvábnej ceste z Číny. Tieto cross-docky majú rozlohu 2500 m2.

Ako možno charakterizovať cross-dock?

Cross-dock a operácie v cross-docku sú súčasťou prepravného reťazca. Slúžia na prekládku a triedenie zásielok medzi dvoma zbernými bodmi. Tovar v cross-docku zostáva len minimálne nutnú dobu, potrebnú na prekládku, prípadne vybavenie colno-deklaračných služieb.

Kde vidíte výhody, resp. nevýhody cross-docku?

Cross-dock nie je spravidla vybavený regálovými systémami a nevyžaduje vysokú svetlú výšku. V porovnaní s počtom brán ide o relatívne malú plochu, kde sa na jednaj strane zásielky vykladajú, následne sa triedia a na druhej strane sa potom nakladajú a odosielajú na ďalšiu prepravu. Výhodou je rýchla a jednoduchá operatíva, nevýhodou môže byť nedostatočná skladová kapacita, ale ako som spomínal, takýto priestor nie je určený na klasické skladovanie, pretože ide o prekládkový bod.

Pre aký tovar sa hodí cross-dock najlepšie a prečo?

Je to najmä zberná služba, kde sa jednotlivé zásielky prekladajú z jedného zberného kamiónu, prípadne kontajnera do iného. Ide o konsolidačné body počas prepravy kusových zásielok, prípadne prekládkové body, kde sa mení modalita prepravy ako napríklad v letiskách a prístavoch.

Ako ovplyvňuje cross-dockové centrá výrazný vzostup e-commerce?

S nárastom e-commerce stúpajú nároky na prepravnú kapacitu malých zásielok, pri ktorých je treba dbať na rýchlosť, kvalitu a, samozrejme, cenu dodania tovarov koncovým zákazníkom. Takéto prekládkové body sa už nezaobídu bez triediacich liniek a potrebného IT systému. Samostatnú kapitolu potom predstavuje reverzná logistika.

Firmy volia rôzne stratégie – vlastné cross-dockové centrá, prípadne ich prenájom. Ako vnímate ich výhody a prípadné nevýhody?

Pravdupovediac, nemáme skúsenosti s prenajatými priestormi, nakoľko využívame vlastné sklady. Ako výhodu vidíme možnosť úprav a dodatočných investícii, ktoré sme schopní realizovať vo vlastnej réžii a nemusíme o tomto rokovať s prenajímateľmi. Taktiež to, že neplatíme nájom, ale každý mesiac si spolu so splátkou leasingu, danú nehnuteľnosť postupne presúvame do vlastníctva. Takto sa nám napríklad po dvanástich rokoch podarilo minulý rok úplne vyplatiť naše logistické centrum v Bratislave. Nevýhodou môže byt, takpovediac, absolútna zodpovednosť za vlastné investičné rozhodnutia.

Prečo je pre vás cross-dock jedným zo základných pilierov, na ktorých je postavené poskytovanie vašich služieb?

Je dôležitou a nevyhnutnou súčasťou komplexného balíka poskytovaných služieb a bez funkčných cross-dockov by sme neboli schopní pre našich klientov realizovať kvalitné prepravné služby, či už letecké, námorné, cestné, alebo po už spomínanej Novej hodvábnej ceste.

Čo je pri cross-dockingu najdôležitejšie a na čo nie je možné zabudnúť?

Samozrejme, treba dbať na správne označenie zásielok tak, aby bolo možné rýchle a bezchybné triedenie a odovzdanie na ďalšiu prepravu. S tým súvisí dobrý IT systém, vybavenie technikou a dostatok brán. V neposlednom rade stabilný a kvalitný personál.

Aké IT technológie využívate vo vašom cross-dockovom centre?

Používame vlastný WMS systém, ktorý je jednotný v celej skupine cargo partner, samozrejmosťou je skenovanie a prenos údajov cez wi-fi až po možnosť automatického merania a váženia jednotlivých balení.

Pri optimálnej štruktúre zákazníkov a dobrej organizácii je cross-dock plne využitý po celú dobu prevádzky, čo znamená tiež maximálne využitie pracovnej sily a technológie. Ako si počínate v tomto smere?

Dúfam, že dostatočne dobre. Čím viac dokážeme využiť vlastné kapacity a vlastný personál, tým lepšiu jednotkovú nákladovú cenu sme schopní dosiahnuť. Nakoľko sa pohybujeme v konkurenčnom prostredí, je toto, popri vysokej kvalite, jednou z našich priorít a dovolím si tvrdiť, že rastúce počty a objemy prepravených zásielok sú toho najlepším dôkazom.

Alexander Sotník

Tento rozhovor, ako aj ďalšie články, nájdete v siedmom čísle Logistika Dnes Magazínu, ktorý si zadarmo môžete stiahnuť TU