Raben zavádza inováciu v doručovaní v dobe COVID-19

V súčasnej realite sa pocit bezpečia stal obzvlášť dôležitým. Spotrebitelia výrazne zmenili svoje zvyky a správanie. S ohľadom na bezpečnosť väčšina z nich uprednostňuje nákupy cez internet. Raben Group preto zavádza novú doplnkovú službu pre zberné zásielky s cieľom zachovať odporúčaný odstup medzi osobami, ktoré sa zúčastňujú doručovania zásielok, a zaistiť komfort a bezpečnosť príjemcov. Služba je založená na bezkontaktnom potvrdení o doručení zásielky pomocou fotografií a je dostupná od začiatku mája.

„Súčasná situácia na trhu predstavuje nepochybne nemalú výzvu, napriek tomu sme stále pripravení vybavovať zásielky a reagovať na aktuálne potreby našich zákazníkov a príjemcov. Preto ani v súčasnej dobe hrozby koronavírusu nestrácame čas a prichádzame s novým riešením. S ohľadom na ďalšie bezpečnostné opatrenia predstavujeme službu potvrdenia o doručení fotodokumentáciou (Picture Confirming Delivery, skrátene PCD), ktorá umožňuje bezkontaktné doručenie zásielok, prakticky bez zapojenia príjemcu,” uvádza Katarzyna Jaeger, obchodná riaditeľka Raben Group.

Ako prebieha spôsob doručenia pomocou služby PCD?

Spôsob doručenia zásielky pomocou služby PCD je veľmi jednoduchý. Stačí, ak zákazník zadá objednávku do systému myOrder (na platforme myRaben.com), kde označí, že chce využiť bezplatnú doplnkovú službu PCD. Vodič pri doručení nechá tovar na mieste, ktoré uviedol príjemca a vyhotoví 3 fotografie: štítku, zásielky a zásielky so štítkom. Týmto spôsobom pohodlne potvrdí doručenie zásielky bez nutnosti podpisu príjemcu, čo umožňuje zachovať odporúčaný fyzický odstup medzi vodičom a príjemcom. Fotografie sa automaticky uložia do mobilného zariadenia vodiča a spracujú sa do potvrdenia o doručení zásielky. V dokumente sa tiež zaznamenáva evidenčné číslo vozidla, dátum, čas a zemepisné súradnice miesta, kde boli fotografie vyhotovené.

Toto inovatívne riešenie zaručuje, že boli fotografie vyhotovené na uvedenom mieste a v uvedenom čase. Potvrdenie o doručení zákazník ihneď uvidí na platforme myRaben v module myTrack&Trace. Príjemca si prirodzene môže vybrať aj tradičný spôsob potvrdenia o prevzatí, t. j. podpisom na mobilnom zariadení vodiča alebo na prepravnom doklade. Raben je v tomto smere flexibilný.

Výhody pre zákazníka a príjemcu

Službu PCD sme vytvorili preto, aby bolo doručenie bezpečnejšie a pohodlnejšie. Nová služba má zjednodušiť proces doručovania, a to aj v prípade, ak príjemca nechce alebo nemôže potvrdiť prijatie zásielky podpisom a zásielku je možné ponechať na ním určenom mieste. Toto riešenie umožňuje úplne bezkontaktné doručenie bez nutnosti kontaktu a interakcie medzi príjemcom a vodičom. Nevyžaduje žiadne zbytočné podpisy a pečiatky. Zavedenie služby PCD tiež umožňuje možnosť neskoršieho prevzatia zásielky, a to aj osobami, ktoré sú napríklad v karanténe. Vďaka automatickej registrácii údajov nielen o vzhľade zásielky, dátume, čase a mieste doručenia, ale aj o evidenčnom čísle vozidla, potvrdenie o doručení fotodokumentáciou poskytuje odosielateľovi a príjemcovi väčšiu istotu, že bola zásielka doručená na dané miesto a v danom čase.

Nová služba PCD je dostupná v portfóliu služieb skupiny Raben Group pre vnútroštátne a medzinárodné zberné zásielky v krajinách, kde skupina pôsobí. Služba je k dispozícii od 4. mája 2020.