Raben Ukraine zjednodušil obchodné procesy

Koncom marca začala spoločnosť Raben Ukraine spolu s poskytovateľom elektronického obehu dokumentov EDIN realizovať dodávky pomocou elektronického nákladného listu. Operáciu predtým preskúmal a schválil bezpečnostný inšpektor Ukrtrans Security.

Raben spolupracuje na Ukrajine s viac ako 2000 obchodnými partnermi. Každý deň vybavuje priemerne 1300 zásielok a vymieňa si zhruba 23.000 dokumentov. Je preto nanajvýš dôležité sledovať procesy dodávok, udržiavať správnosť dokumentácie a archivácii dokumentov venovať náležitú pozornosť.

V súvislosti s dodávkou zberného tovaru, keď sa na vykonávaní jednej objednávky podieľajú viac ako dvaja vodiči, existujú problémy s včasným doručením dokumentov od príjemcu a ich odoslaním klientom. Raben Ukraine preto aktívne implementuje inovatívne riešenia, ktoré zjednodušujú obchodné procesy.

Prvou a najdôležitejšou úlohou logistických spoločností je riadiť včasnú a nepretržitú prepravu. V prípade veľkého počtu zásielok je zložitejšie kontrolovať proces doručovania. Stúpa totiž počet vodičov a objem prepravy, v dôsledku čoho sa zvyšuje aj tok dokumentácie. Keďže spoločnosť sa špecializuje aj na dodávku tovaru rôznym klientom prostredníctvom ich konsolidácie, berúc do úvahy rôzne smery, príjemcov, komoditné, susedské a teplotné režimy, otázka optimalizácie dokladov sa stáva obzvlášť dôležitou.

Iniciatíva firmy Raben Ukraine uľahčila procesy šírenia dokumentov. Spoločnosť je dnes schopná výrazne znížiť čas spracovania dokumentov a skrátiť termín dodania. Podarilo sa jej znížiť náklady na uchovávanie dokumentov, na nákup vstupných materiálov a na výmenu dokumentov až o 35 %. Spoločnosť Raben Ukraine eliminovala aj možnosť prípadnej straty informácií, zabezpečila transparentnosť a kontrolovateľnosť dokumentov v procese ich výmeny. Zavedením inovácie ušetria všetci účastníci procesu – dopravca, odosielateľ i príjemca.

Foto: msbud