Qatar Airways Cargo podniká charitatívne kroky

Najväčšia svetová nákladná letecká spoločnosť sa od júla do konca decembra zaviazala pomáhať ľuďom v núdzi prostredníctvom kampane „Milión kilogramov“. Charitatívne organizácie budú môcť využívať služby spoločnosti Qatar Airways Cargo a prepravovať humanitárnu pomoc a lekárske potreby po celom svete zadarmo.

Takéto konanie nemá vo svojom rozsahu obdobu. Qatar Airways venuje 1 milión kíl nákladu pre vybraných zákazníkov z celého sveta na charitu podľa ich výberu, čím umožní pohyb lekárskeho vybavenia, humanitárnej pomoci a základných zdravotníckych výrobkov do krajín, kde sú najviac potrebné.

„Táto akciu vyvolala pandémia Covid-19. Hľadali sme spôsoby, ako by sme mohli pomôcť ľuďom, ktorí majú najväčšie ťažkosti. Chceli sme konať, preto sme prijali komplexný prístup založený na akciách do budúcnosti,“ uviedol Guillaume Halleux, výkonný riaditeľ Qatar Airways Cargo.

„Milión kilogramov“ je prvá kapitola v ambicióznom projekte udržateľnosti s názvom We Qare. Projekt stojí na štyroch základných pilieroch udržateľnosti (hospodárstvo, životné prostredie, spoločnosť a kultúra). We Qare je séria konkrétnych akcií v oblasti prepravy leteckého nákladu. Cieľom je vytvorenie pozitívneho vplyvu na ekonomiku a nového pohľadu na svet.

Letecký priemysel sa musí zmeniť v súlade s novými výzvami pred ktorými stojí svet. S využitím vyhradenej nákladnej flotily 28 lietadiel (dve B747-8, 21 Boeing 777 a päť nákladných vozidiel Airbus A330) je zámerom spoločnosti Qatar Cargo stať priekopníkom novej svetovej budúcnosti, založenej na udržateľnom a ekologicky priaznivom hospodárskom a spoločenskom raste.

Foto: Air Cargo News