Prologis zverejnil výsledky v regióne CEE a na Slovensku za rok 2020

Spoločnosť Prologis zverejnila svoje výsledky v stredoeurópskom regióne a na Slovensku za rok 2020. Nižšie nájdete prehľad prevádzkových výsledkov, najdôležitejšie dáta za uplynulý rok a ďalšie informácie o vybraných míľnikoch a úspechoch.

„Vďaka kombinácii nášho prozákazníckeho prístupu, kvalitného portfólia a zdravej súvahy sme v priebehu celého uplynulého roka mohli podporovať našich zamestnancov, zákazníkov a partnerov. Segment logistických nehnuteľností preukázal svoju odolnosť a my sa tak naďalej sústredíme na poskytovanie skladových riešení na mieru, iniciatív zaisťujúcich wellbeing na pracovisku a inovatívnych služieb, vďaka ktorým môže podnikanie našich zákazníkov prosperovať,“ hovorí Paweł Sapek, senior viceprezident a riaditeľ Prologis pre strednú Európu.

Prevádzkové výsledky v strednej Európe a na Slovensku

⦁ Celkové stredoeurópske portfólio: 4,2 milióna metrov štvorcových (Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko), z toho 415 700 metrov štvorcových na Slovensku;
⦁ Celková obsadenosť za rok 2020 dosiahla úroveň 94,5 %, na konci roku 2019 predstavovala 95 %. Na Slovensku dosiahla 95,3 % v porovnaní s 90,6 % na konci roku 2019.
⦁ Nájomná aktivita v regióne dosiahla vlani 1,74 milióna metrov štvorcových, čo je nárast o 27 % v porovnaní s rokom 2019. Nájomná aktivita pozostávala z:
⦁ 467 100 metrov štvorcových nových prenájmov,
⦁ 820 100 metrov štvorcových predĺžených prenájmov.
⦁ Uzavreté zmluvy na slovenskom trhu sa vzťahovali na priestory s rozlohou 140 000 metrov štvorcových. Z toho bolo:
⦁  50 300 metrov štvorcových nových prenájmov,
⦁  60 600 metrov štvorcových predĺžených prenájmov.

Rozvrhnutie kapitálu v strednej Európe

Začatá a dokončená výstavba:

V roku 2020 začala výstavba štyroch budov s celkovou rozlohou 114 700 metrov štvorcových, z ktorých 81,5 % bolo postavených na mieru (BTS).
⦁ Dokončená bola výstavba siedmich budov s rozlohou celkovo 180 400 metrov štvorcových, vrátane dvoch budov na slovenskom trhu s rozlohou 28 200 metrov štvorcových.

Akvizície a predaje:

Akvizícia 13 hektárov pozemkov na výstavbu dvoch nových budov s potenciálnou prenajímateľnou plochou 60 000 metrov štvorcových v Prologis Park Budapest-Sziget II.
⦁ Akvizícia pozemku s rozlohou 12 hektárov s potenciálom pre výstavbu 14 500 metrov štvorcových v Prologis Park Prague-Chrášťany.
⦁ Predaj budovy 3 v Prologis Park Nitra s celkovou rozlohou 37 800 metrov štvorcových. Budovu získal kupujúci, ktorý už predtým odkúpil budovy DC1 a DC2 v rovnakom parku.

Prozákaznícky prístup

Prologis prináša riešenia, ktoré jedinečným spôsobom reagujú na potreby zákazníkov. Dlhodobý partnerský prístup k riešeniu výziev v podnikaní zákazníkov umožnil dosiahnuť úplne novú úroveň služieb a flexibility. Najmä v týchto náročných časoch pomáhajú inovácie, ako sú platforma Prologis Essentials Marketplace či iniciatíva PARKLife, vytvárať zdravšie prostredie a zázemie, kde môže podnikanie zákazníkov prekvitať.

COVID-19

V centre pozornosti naďalej zostáva pohodlie zamestnancov a zákazníkov. V priebehu roku 2020 Prologis zabezpečoval dostatok informácií o vývoji na trhu a poskytoval výsledky prieskumov súvisiacich s dosahmi pandémie na logistické nehnuteľnosti aj dodávateľský reťazec. Na mieru vytvorené riešenia a bezpečnostné opatrenia v parkoch viedli k tomu, že prevádzka v budovách mohla v súlade s vládnymi nariadeniami bezpečne pokračovať, čo obmedzilo vplyv pandémie na podnikanie zákazníkov. Na celom svete sa treba prispôsobovať novým podmienkam, a preto Prologis naďalej pokračuje v podpore zamestnancov. Bezplatné programy im poskytujú oporu v širokom spektre sfér – od pomoci s vytváraním vzdialených pracovísk, cez rozvíjanie duševnej a fyzickej odolnosti, zdravia a pohody, až po koučovanie a poradenstvo.

Udržateľná výstavba a inovácie

Spoločnosť Prologis sa po desaťročia riadi jasnými záväzkami v oblasti prístupu k životnému prostrediu, sociálnej zodpovednosti a riadenia (ESG). Inovácie z dielne Prologis Labs implementuje priamo do budov, zvyšuje environmentálne štandardy, zabezpečuje ochranu biodiverzity v lokalitách a buduje parky, ktoré miestnym komunitám prinášajú trvalé výhody. V spolupráci s charitatívnou organizáciou Cool Earth, ktorá bojuje proti zmene klímy, a spoločnosťou The Planet Mark zameranej na certifikáciu v oblasti udržateľnosti, zmierňuje emisie uhlíka z celého životného cyklu všetkých nových budov po celej Európe.