Prologis Europe spúšťa mesiac dobročinných aktivít

Spoločnosť Prologis spúšťa svoju celoeurópsku decembrovú charitatívnu iniciatívu. Európsky tím plánuje v rámci kampane venovať viac ako 200.000 eur charitatívnym a dobročinným organizáciám blízkym komunitám, kde Prologis pôsobí.

Zamestnanci, zákazníci aj dodávateľský reťazec spoločnosti Prologis sa spojili pod vedením špeciálne vytvoreného akčného tímu a vytvorili kampaň nazvanú „Dock Doors of Giving“. Tá bola rozdelená do niekoľkých rôznych iniciatív so špeciálnymi dňami na podporu informovanosti o najdôležitejších témach, ktoré boli vybrané na základe nominácií miestnymi komunitami. Po každý deň trvania kampane sa otvára jedna symbolická „dokovacia brána“, za ktorou sa plnia záväzky spoločnosti Prologis voči jej komunitám.

Pandémia COVID-19 sťažila podmienky pre mnoho menších charitatívnych organizácií, pretože ľudia sa často rozhodli prispievať skôr väčším subjektom zameraným napríklad na ochranu zdravia. Niektoré menšie charitatívne organizácie v dôsledku pandémie tiež nemohli organizovať svoje obvyklé fundraisingové akcie.

Celoeurópska kampaň Prologis upozorňuje na veľké zmeny, ktoré môžu malé charity, komunitné skupiny a dobrovoľníci priniesť. Iniciatíva tiež ilustruje, ako veľké spoločnosti a ich zákazníci môžu pomáhať v rámci komunít, kde pôsobia.

Slovenský tím sa rozhodol podporiť viacero projektov, aby pomohol čo najväčšiemu počtu ľudí. Podporí Potravinovú banku Slovenska, pomôže dlhodobo hospitalizovaným deťom a ponúkne prostriedky azylovému centru Betánia poskytujúcemu zázemie pre ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia. Pre seniorov si lokálny tím pripravil vianočné darčekové balíčky. Pomoci sa dočkajú aj zvieratá  –  konkrétne psím útulkom poskytne Prologis krmivo a ďalšie potreby.

Martin Baláž, viceprezident a country manažér Prologis pre Českú republiku a Slovensko, hovorí: „Som rád, že máme príležitosť zúčastniť sa tejto kampane. Nie každý má to šťastie, že môže tráviť sviatky v zdraví a so svojimi blízkymi. Vianoce sú časom, keď sa majú plniť priania a my sme sa v tomto období rozhodli naším prispením vyčarovať úsmev na tvári tým, ktorí sú v núdzi. Je skvelé byť súčasťou tímu ľudí, ktorí sa zaujímajú o dobro svojho okolia a pre ktorých je pomáhať prirodzené.“

Zamestnanci a zákazníci Prologis boli vyzvaní, aby podávali svoje tipy na charitatívne organizácie, ktoré by v rámci kampane mohli byť podporené. Zameriavať sa môžu na rôzne dobročinné aktivity, vrátane boja proti nedostatku potravín a hladu, pomoci starším ľuďom, sociálne znevýhodneným skupinám alebo osobám so zdravotným postihnutím.