Prístav Rotterdam obslúžil 15-miliónty kontajner v roku 2021

Hliadková loď pracovníkov prístavu privítala v stredu 22. decembra chrliacou serenádou prvé kontajnerové lode, ktoré vplávali do prístavu Rotterdam ráno za denného svetla.  Do prístavu totiž dorazil 15-miliónty kontajner TEU v roku 2021. Je to prvýkrát, čo tento európsky prístav prelomil túto magickú bariéru.

Prekládka kontajnerov sa v dôsledku vypuknutia Covid-19 prepadla, ale od jesene 2020 zaznamenal Rotterdam rýchle zotavenie. Objem TEU za prvých deväť mesiacov roku 2021 vzrástol 7,8 %. Spotrebiteľské výdavky sú na vzostupe a ekonomika sa zotavuje s objemami vyššími, aké boli v roku 2019. Tento silný dopyt spolu s rôznymi narušeniami (napr. Suez a prepuknutie koronavírusu v čínskych prístavoch), ktorým svet čelil, znamená tlak na logistiku, pričom dopyt po prístavných službách ustavične rastie.

Z hľadiska objemu TEU rástla prekládka rýchlejšie ako tonáž. Malo to niekoľko dôvodov. Z malej časti to bolo spôsobené nárastom prekládky prázdnych kontajnerov. Najväčší vplyv však možno pripísať prudkému poklesu priemernej hmotnosti nádob. Ceny dopravy sa v posledných štvrťrokoch výrazne zvýšili. V dôsledku toho klesla preprava relatívne ťažkého nákladu s nízkou hodnotou. Tento efekt bol najvýraznejší pri exportných kontajneroch, ale bolo ho možné vidieť aj na strane dovozu.

„V roku 2022 očakávame, že extrémne preťaženie kontajnerových terminálov v Rotterdame bude zatiaľ pokračovať. Je to preto, že medzinárodná flotila kontajnerových lodí a kapacita terminálov nerastú tempom, ktoré by zodpovedalo dopytu,“ povedal Emile Hoogsteden, obchodný riaditeľ Rotterdamského prístavu. „Správa prístavu bude naďalej zdôrazňovať a podporovať dôležitosť digitalizácie, spolupráce a zdieľania údajov, aby bolo možné lepšie reagovať na globálny tlak na logistický reťazec nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti.“

Foto: Jerry Lampen