Prístav Hamburg zdokonaľuje digitálnu integráciu

Podvodné drony, nákladné autá bez vodičov, colné odbavenie bez papiera – tak bude onedlho vyzerať prístav v Hamburgu. Sebastian Saxe, hlavný riaditeľ úseku digitalizácie prístavného úradu v Hamburgu – HPA, hovorí o digitalizácii zajtrajška: „Dnes už digitálne riadime premávku v prístave, či už na železnici, vo vode alebo na ceste. Tieto skúsenosti sú dôležité pre celé mesto a vzťahujú sa na komplexný dopravný systém. Budúci rok už bude umelá inteligencia hlavnou témou pri usmerňovaní premávky. Projekt Green4Transport bude fungovať v interakcii s inteligentnými semaformi a mal by viesť nákladné vozidlá cez križovatky v stĺpcoch.“

Zavedením 5G v oblasti testovania prístavov sa uľahčí implementácia ďalších vizionárskych projektov. „Táto infraštruktúra je potrebná na to, aby sme sa vydali na cestu vpred so všetkými účastníkmi prístavu. Pokiaľ ide o drony alebo o pomenovanie ich technického názvu, nie je možné prehliadnuť UAV (bezpilotné vzdušné prostriedky) v prístave. HPA už úspešne používa UAV na prieskum a kontrolu zostavenia ingoty a nábrežia. Napríklad drony lietajú okolo nosičov mostov Köhlbrand a kontrolujú ich prípadné poškodenie,“ konštatuje S. Saxe.

S pohľadom smerujúcim dopredu je tiež možné si predstaviť, že podvodné drony budú monitorovať sedimentárne usadeniny v rieke Labe alebo automatizované systémy využívané na údržbu alebo núdzové riadenie.

HHLA už úspešne používa na svojich termináloch robotické automaty. Jan Bovermann, vedúci oddelenia rozvoja spoločnosti HHLA, zdôrazňuje, že nepretržitý pokrok v automatizácii je možné dosiahnuť iba integrovaným inkluzívnym myslením. „Digitálna kultúra spoločnosti sa nedá merať podľa toho, koľko projektov sa realizuje. Rozhodujúcimi faktormi sú vízia, kultúra a spolupráca. Znamená to tiež rovnaké zapojenie zamestnancov, zákazníkov, poskytovateľov služieb a dodávateľov,“ uvádza J. Bovermann.

Ulrich Wrage, generálny riaditeľ spoločnosti Dakosy, poskytovateľa IT služieb špecializovanej na logistiku, kladie dôraz na digitálnu kultúru v prístave Hamburg, ktorý postupom času dosiahol 95-percentnú úroveň digitalizácie. Je do nej zapojených približne 2000 spoločností. Tento výsledok sa dosiahol najmä prostredníctvom dôvery. Všetky spoločnosti zapojené do dopravného reťazca boli prepojené s platformami Dakosy, aby integrovali a urýchlili procesy. „Tajomstvo platforiem Dakosy sa týka zapojenia všetkých hráčov vrátane tých, ktorí navzájom priamo súťažia,“ hovorí U. Wrage. Colné odbavenie sa začína digitálne, zatiaľ čo kontajner sa ešte len blíži k Hamburgu.

Ako funguje sieťové prepojenie spoločnosti a inštitúcie v Hamburgu demonštruje koordinačné centrum plavidiel Hamburg – HVCC. Gerald Hirt, šéf HVCC, sa s hrdosťou pozerá na posledné dva roky. Prepravné spoločnosti, námorné ústredia, konkurenčné terminály a nedávno aj vnútrozemská lodná doprava profitujú z tohto rozhrania. HVCC konsoliduje príslušné údaje od rôznych účastníkov, interpretuje ich a zostavuje predpovedný prehľad plavidiel, ktoré sa blížia k prístavu v Hamburgu. Tento údaj sa potom sprístupní všetkým zúčastneným.

Plavba lodí v prístave Hamburg je teraz plynulá. „Ani iné prístavy nespia,“ zdôrazňuje S. Saxe. V posledných rokoch sa rýchlosť technologického rozvoja neustále zvyšovala a stále pokračuje. „Dopravcovia nastavili rytmus,“ dodáva Wrage. Globálne obchodné skupiny, akými sú Amazon a Alibaba, totiž dôkladne preskúmajú, čo port môže alebo nemôže robiť. Spoločnosť Digital Hub Logistics Hamburg, ktorá je medzinárodným strediskom v oblasti inovácií v oblasti digitálnej transformácie logistiky na súši, na mori i vo vzduchu, prináša nové impulzy pre „Prístav 4.0“. Generálny riaditeľ Johannes Berg dúfa, že ďalší významný impulz pre inováciu v logistike prinesie práve prístav Hamburg.

Zdroj: Port of Hamburg Magazine

Foto: Hamburg-port-authority