Priemyselný park v Rimavskej Sobote bude na ploche 65 ha

Nový štátny strategický priemyselný park by mal vzniknúť pri Rimavskej Sobote na ploche približne 65 ha. Vyplýva to z materiálu Návrh realizácie priemyselného parku s názvom „Priemyselný park Rimavská Sobota“, ktorý v stredu schválila vláda.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR sa s investíciou do prípravy priemyselného parku pre strategického investora rozhodovalo z piatich lokalít v znevýhodnených regiónoch stredného a východného Slovenska. „Vybudovanie Priemyselného parku Rimavská Sobota vytvorí doposiaľ absentujúci predpoklad získania investícií pre jeden z najmenej rozvinutých regiónov Slovenska,“ uviedol rezort hospodárstva v schválenom materiáli.

Výkup pozemkov, ktoré sú v súčasnosti v majetku mesta, príprava technickej dokumentácie, terénne úpravy, napojenie pozemkov na siete si vyžiada investíciu maximálne 9,8 mil. eur. Priemyselný park by mal byť pripravený na možný príchod veľkého investora, akým bola výstavba nového závodu automobilky BMW. O túto investíciu Slovensko v minulosti aj pre chýbajúce pripravené pozemky prišlo a automobilka závod postavila v Maďarsku.

Priemyselný park má vzniknúť na severnej strane mesta na hranici katastrálneho územia mesta. V tejto lokalite je plánovaná aj výstavba rýchlostnej cesty R2. V rámci Banskobystrického kraja SARIO aktuálne eviduje iba päť priemyselných parkov s výmerou nad desať hektárov. Z toho však len pri jednom priemyselnom parku neregistruje výraznejšie nedostatky v napojení na technickú a dopravnú infraštruktúru alebo z pohľadu vyrovnania majetkovo-právnych vzťahov.

Investori podľa MH dlhodobo preferujú pozemky v stave absolútnej pripravenosti na začatie stavby, to znamená so schváleným územným plánom, vyriešenými majetkovo–právnymi vzťahmi k dotknutým nehnuteľnostiam, či najlepšie s vybudovanými alebo aspoň povolenými prípojkami na jednotlivé inžinierske siete. MH očakáva, že priemyselný park vytvorí príležitosť na vytvorenie niekoľko stoviek až tisíc priamych a nepriamych nových pracovných miest. Výnosy z predaja pozemku spoločne s príjmami z plnenia daňových a iných odvodových povinností majú podľa rezortu predpoklad dosiahnuť návratnosť investície hneď v prvých rokoch prevádzky parku.

Zdroj: SITA