Pri výstavbe ciest chýba jasná stratégia

V cestnej doprave chýba jasná dlhodobá stratégia, priority aj finančný plán, tvrdí expert. Aktuálnym problémom v cestnej doprave na Slovensku je to, že nie je jasne určená dlhodobá stratégia a priority, na ktoré by mal byť nastavený finančný plán. Myslí si to riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Rastislav Cenký s tým, že výstavbu cestnej siete viac ovplyvňujú politici a málo odborníci.

„To sa odráža na výsledku. Priorita spred 30 rokov – diaľnica spájajúca východ a západ Slovenska, je v nedohľadne. Druhým veľkým problémom sú neodborné a politické nominácie do vedení štátnych podnikov, ktoré siahajú až na výkonnú úroveň,“ uviedol R. Cenký. Chýbajúca jasná koncepcia a stratégia dopravy podľa neho umožnila rapídny nárast osobných a nákladných automobilov na cestách. Po skončení komunistického režimu v roku 1989 sa podľa riaditeľa IDH skončili aj jasné vízie a stratégie štátu, čo sa premieta do nekoncepčnej výstavby a neustáleho menenia priorít štátu počas štvorročných volebných cyklov.

Expert tvrdí, že správa a údržba ciest v súčasnosti trpí na prílišnú rozdrobenosť a nedostatok odborníkov. Diaľnice a rýchlostné cesty sú v pôsobnosti Národnej diaľničnej spoločnosti, štátne komunikácie prvej triedy má na starosti Slovenská správa ciest a za krajské cesty druhej a tretej triedy zodpovedajú jednotlivé kraje cez správy a údržby ciest. Hlavným rozdielom oproti obdobiu do roku 1989, ktorý by sa mal zmeniť, je podľa R. Cenkého to, že dnes sa nevyvodzuje trestnoprávna zodpovednosť za nehospodárne nakladanie s majetkom štátu.

„Za socializmu boli vo vedení podnikov nominovaní strane lojálni odborníci, ktorí sa pravidelne školili a dovzdelávali, ako rástli na rebríčku pozícií. Dnes odbornosť nehrá úlohu. Žiaľ, nemáme jasne stanovené plány a hodnotiace kritériá, na základe ktorých by sme vedeli hodnotiť úspechy firiem,“ upozornil R. Cenký. „Mám pocit, akoby manažment podnikov bol za socializmu nastavený na omnoho vyššej úrovni, ako je to dnes,“ poznamenal šéf Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo. Myslí si, že manažéri štátnych firiem by mali mať jasné hodnotiace kritériá a mali by byť odmeňovaní na základe ich plnení.

Postupne sa podľa neho ukazuje, že železnica je schopná plniť úlohu kľúčového dopravného módu, a to vzhľadom na nedostatok vodičov nákladných vozidiel a autobusov či preplnené cesty. „Čo sa týka kvality, je pravdou, že za posledných 30 rokov kvalita železníc stúpla. Pokiaľ ide o údržbu a opravy, sme na tom horšie. Efektívnosť práce je však pravdepodobne na vyššej úrovni, hoci na železnici sú v tejto oblasti stále rezervy,“ hovorí R. Cenký. Aj na železniciach podľa neho chýbajú odborníci. „Ľudia už nie sú ochotní byť lojálni firme, ktorú niekto tuneluje a neodborne riadi,“ dodal šéf IDH.