Pri Trnave vybudujú logisticko – výrobné centrum

Ponuku výrobných a skladovacích priestorov v okolí Trnavy má rozšíriť logisticko-výrobné centrum pri diaľnici D1 v Zelenči. Na ploche 28 hektárov ho plánuje s predpokladanými nákladmi 90 miliónov eur postaviť spoločnosť Rede-Project. Okrem skladovania v ňom ráta s ľahkou výrobou a montážou pre automobilový a elektrotechnický priemysel, podľa záujmu budúcich nájomníkov.

Súčasťou centra budú, okrem skladovacích a výrobných, aj priestory pre administratívu a pre dočasné ubytovanie. „V rámci budovania výrobno-skladových hál sa počíta s vybudovaním objektov prechodného bývania, ktoré môžu v prípade potreby po jednoduchých úpravách slúžiť aj ako dodatočné administratívne objekty alebo hotel či motel. Ich poloha je priamo pri diaľničnom odpočívadle Zeleneč,“ píše sa v zámere. Ubytovacie kapacity majú byť v troch blokoch, pričom v každom bude 15 dvojizbových bytov. Dovedna tak pri diaľnici vybudujú 45 bytov, ku ktorým bude patriť 46 parkovacích miest.

Dopravné napojenie areálu bude zabezpečené z cesty III/1287, napojenie na diaľnicu cez mimoúrovňovú križovatku Voderady. Navrhovateľ predpokladá začiatok výstavby ešte v tomto roku, začiatok prevádzky odhaduje na rok 2022

Foto: slovakia.travel